Domovinski rat/Sadržaj/Vojne operacije hrvatske vojske/Operacija Strijela

Operacija Strijela je bila vojnoredarstvena akcija na zapadnoslavonskom bojištu kojom su oslobođeni Voćin i još 23 naselja. Počela je 28. studenog 1991. a završila pobijedom hrvatske 26. prosinca 1991. godine. Oslobođeni su i značajni radiorelejni objekti na vrhovima Ivančice, Papuka, Moslavačke gore i Psunja.

GubiciUredi

Srpski teroristi masakrirali 44 hrvatska civila.