Esperanto/Dodatak K

Žargon uredi

bonantagulo = Lijena osoba koja zna jedino par esperantskih izraza kao "Bonan tagon!"
etoso = Atmosfera
kabei = Nestati iz esperatskog pokreta
krokodili = pričati jedan nacionalni jezik u grupi govornika Esperanta
mojosa = "cool"
samideano = Esperantist
verda papo = "zeleni papa"; onaj koji dugo govori o idejama Esperanta
volapukaĵo = besmislica