Esperanto/Lekcija 1/Odgovori

Dijalog

uredi
  • Frank : Bok! Moje ime je Frank. A tvoje?
  • Jean : Bok! Ja sam Jean. Odakle ti dolaziš?
  • Frank : Ja dolazim iz New Yorka, u SAD-u. A ti?
  • Jean : Ja dolazim iz Pariza, u Francuskoj.

Gramatika

uredi

1.Odgovori na pitanja

a) -o
b) la
c) pridjevi -a, prilozi -e
d) -i
e) maknemo infitivni nastavak -i zatim dodamo -as
f) 7(mi,vi,ŝi,li,ĝi,ni,ili); priznaje se i 10 iako 3 nismo učili
g) dodamo nastavak -a
h) Akuzativ

2. urbo --> urba

3. c i d

4. Napiši na Esperanto

a) Mi estas gaja
b) Mi manĝas la bonan kukon
c) Mi kaj Frank estas amikoj

5. Napiši na Hrvatski

a) Lijepi vrtovi su stari.
b) Moja kuća je u gradu.
c) Njihove kuće su lijepe.