Esperanto/Lekcija 3

Dijalog uredi

Johano: Saluton! Frank ĉu vi havas hundon?
Frank: Jes. Mi havas grandan hundon.
Johano: Kiom ĝi estas granda?
Frank: Ĝi estas grandega.
Johano: Mi havas malgrandan hundon.
Frank: Tiam mi havas pli grandan hundon ol vi.

Komparacija uredi

U prvoj lekciji smo naučili da pridjevi imaju završetak -a. Kada želimo napraviti komparaciju pridjeva. To činimo prema jednostavnom postupku:

granda - velik
pli granda - veći
la plej granda - najveći

Također se po istom postupku kompariraju i prilozi:

rapide - brzo
pli rapide - brže
la plej rapide - najbrže

Primjer: La tablo estas pli granda ol la seĝo - Stol je veći nego stolica.

Čestica ol ili na hrvatski "nego", označava što je veće od čega, npr. La elefanto estas pli granda ol la kuniklo - Slon je veći nego zec.

Također je moguće napraviti "obrnutu" komparaciju sa prefiksom mal-

grande - velik
malpli grande - manji
La malplej grande - najmanji

Posjedovanje uredi

Kada želimo izraziti posjedovanje nečega upotrebljavamo riječ de (od)

La hundo de la knabo. "Pas od dečka" ili tečnije hrvatski "Dječakov pas"
La pordoj de la domo. - "Vrata od kuće" ili "Kućna vrata"

Oprez! Imenica vrata (pordoj) je uvijek u množini!

Također posjedovanje možemo izraziti pomoću (osobnih) zamjenica:

mia hundo - moj pas
ies hundo - nečiji pas

Vokabular uredi

Esperanto   Hrvatski
havi imati knabo dječak kiom koliko ies nečiji pordoj vrata elefanto slon hundo pas kuniklo zec

Kada ste sigurni da ste svladali ovu lekciju možete prijeći na sljedeću lekciju.