Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Bar

Bar -može značiti:
-jedinica za mjerenje tlaka u metričkom sustavu mjera, odgovara sili od jedan milijun dina po kvadratnom centimetru površine. Standardni atmosferski tlak na razini mora je 1013,2 milibara.
-poluga.

Pojmovi vezani za bar uredi

 
Rude za vuču aviona
  • Bar folder –stroj za formiranje rubova prilikom savijanja limova.
  • Bar graph –grafikon na kojem se očitavaju različite vrijednosti prikazane vodoravnim ili okomitim pravokutnicima (bars).

Ostala značenja uredi

  • Torsion bar –torziona poluga.
  • Towing bar –ruda za vuču aviona.