Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Blokada

Block -blokada -osiguranje zrakoplova nakon leta ili otpuštanje na platformi prije početka leta.

Pojmovi vezani za "block" uredi

  • Block inspection –"blok" pregled.
  • Block test -funkcionalni test rada motora na probnom "stolu".
  • Block altitude –skup visina odobrenih od kontrole leta radi mogućnosti njihove promjene tijekom leta.
  • Block time –vrijeme koje je potrebno zrakoplovu od napuštanja parkirne pozicije u svrhu leta do dolaska na parkirnu poziciju nakon završenog leta.

  • Blocking –blokiranje, zabravljivanje.
  • Blocking capacitor –kondenzator visoke impendancije za istosmjernu i izmjeničnu el. energije niske frekvencije.