Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Lomiti

Break –lomiti, probiti, isključiti.

Pojmovi vezani za "break(er)" uredi

  • Break line –linija u nacrtima koja označava mjesto prereza predmeta.
  • Break-before-make switch –vrsta dvostrukog prekidača koji prije nego što zatvori jedan strujni krug otvara drugi.
  • Breakdown voltage –napon kondenzatora oštećenog dielektrika ili veličina napona u plinskim vodovima gdje je plin postao ioniziran i s tim električki provodljiv.
  • Breakway –otkidanje; promjena smjera.

  • Breaker assembly –sklop okidača, mehanizam koji se koristi na visokonaponskim magnetnim sustavima paljenja koji automatski otvara i zatvara primarni krug struje u odgovarajućem vremenu, ovisno o položaju klipa u cilindru na koji se napon dovodi. Prekid toka struje obavlja par okidnih kontakata.
  • Breaker contact -okidni kontakt, par elektro-kontakata koji se otvaraju i zatvaraju okretanjem osovine magneta u svrhu odgovarajućeg vremenskog raspona u sustavu paljenja klipnih motora.
  • Breakers –dodatni slojevi najlonskog platna u gumi kotača koji zaštićuju i ojačavaju dodirni sloj gume.