Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Opseg

Band -–opseg, traka, pojas, spektar radiofrekvencija.

Pojmovi vezani za "band"

uredi
  • Band-pass filter –elektronički filter koji propušta frekvencije samo jednog dijela frekventnog spektra.
  • Band-reject filter –elektronički filter koji ne propušta ili smanjuje određeni spektar frekvencije
  • Band saw –vrsta motorne pile za rezanje drveta, plastike ili metala.
  • Bandwidth –širina raspona signala, frekventni opseg ili razlika između najviše i najmanje frekvencije u spektru.

Ostala značenja

uredi
  • Audio band –opseg frekvencija koje čuje ljudsko uho.
  • Broadcast band –opseg radio-difuzije.
  • Communication band –opseg komunikacija.
  • Service band –radni opseg.