Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Zraka

Beam može značiti:
-nevidljiva putanja koju stvaraju radio-signali. Zrakoplov može slijediti ovu putanju leteći prema ili od uređaja koji odašilje signale.
-potporni element konstrukcije.

Pojmovi vezani za "beam"

uredi
  • Beam power tube –elektronska cijev koja koristi usmjereni snop elektrona za povećanje snage.
  • Beam radio antenna –usmjerena radio antena koja emitira snop određenog oblika u određenom smjeru.
  • Beam riding –vođenje po snopu.

Ostala značenja

uredi
  • Box beam - nosač kutijastok presjeka.
  • Deep beam –visoki profil.
  • Front beam –prednja ramenjača.
  • Glide-path beam –snop ravni poniranja.
  • Longitudinal beam –uzdužni nosač npr. trupa zrakoplova.
  • Radar beam –radarski snop.
  • Rear beam –stražnja ramenjača.