Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kabel

Cable –kabel; čelično uže, jedan ili grupa električnih vodiča spojenih zajedno.

Pojmovi vezani za "cable"

uredi
 • Cable clamp –držač električnog provodnika.
 • Cable control –upravljačke komande zrakoplova izvedene savitljivim čeličnim sajlama koje su u zaštitnom omotaču.
 • Cable drum –cilindrično oblikovan "valjak" oko koje se namotava kabel komande.
 • Cable fair lead –vodilica užeta.
 • Cable guard –štitnik, metalni dio na kućištu kotačića komandnih sajli koji ne dozvoljava ispadanje sajle s kotačića.
 • Cable prestretching –istezanje užeta prije postavljanja.
 • Cable rigging tension chart –grafikon ili tablica koja prikazuje stupanj ili koeficjent rastezanja sajle u odnosu na promjene temperature.
 • Cable splicing –uplitanje završetka užeta.
 • Cable tensiometer –mjerač zategnutosti užeta.
 • Cable terminal –završetak užeta.
 • Cable terminal – pin eye –završetak užeta s ušicom.
 • Cable turnbuckle –zatezač užeta.