Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kompas

Compass –kompas, instrument koji reagira na magnetizam Zemlje. Služi za određivanje strana svijeta. Pokretna magnetna igla uvijek se okreće prema sjeveru.

Pojmovi vezani za "compass"

uredi
Drugi jezici
Njemački Kompass
Francuski Boussole
Ruski Компас


 
Kompas smješten na vrhu instrument-table u jedrilici
 • Compass compensation –kompenzacija (baždarenje) kompasa.
 • Compass correction card –kartica uz instrument na kojoj su utvrđene vrijednosti odstupanja u pokazivanju smjera.
 • Compass course –kompasni kurs.
 • Compass deviation –odstupanje pokazivanja.
 • Compass heading – kompasni kurs.
 • Compass locator –niskofrekventni neusmjereni radio-uređaj postavljen uz marker na zemlji radi lakšeg pozicioniranja zrakoplova u prilazu prema ILS postupku.
 • Compass north –kompasni sjever, smjer koji pokazuje kazaljka kompasa. Smjer ovisi i o lokalnim devijacijama magnetskog polja a kompas mora biti kalibriran za veličinu izračunate greške.
 • Compass rose –ruža kompasa, krug s podjelom na glavne (N, S, E, W) i sporedne (NE, SE, SW, NW) strane svijeta kao i na stupnjeve (od 0° do 360° počevši od N).
 • Compass swinging –postupak baždarenja magnetskog kompasa.
 • Compass system –sustav antena, davača i instrumenata koji pokazuju položaj zrakoplova u odnosu na radio-magnetske signale.

Ostala značenja

uredi
 • Direct-reading compass –magnetni kompas.
 • Distant-reading compass –daljinski kompas.
 • Gyro flux-gate compass –žiro-indukcijski kompas.
 • Gyro stabilized magnetic compass –žiro-magnetski kompas.
 • Magnetic compass –magnetski kompas.
 • Radio compass –radio-kompas.
 • Standby compass –rezervni kompas.
 
Wikipedija ima članak na temu: