Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Strujni krug

Circuit –strujni krug, (elektronički) sklop.

Pojmovi vezani za "circuit"

uredi
  • Circuit breaker –automatski osigurač. Strujni osigurač koji otvara strujni krug kada dođe do njegovog preopterećenja. Pritiskom na osigurač strujni krug se može ponovno zatvoriti.
  • Circuit diagram -električna shema.
  • Circuitry –shema električne instalacije.

Ostala značenja

uredi
  • Broken circuit -prekinuti strujni krug.
  • Closed circuit -zatvoreni strujni krug.
  • Control circuit -komandni krug.
  • Hydraulic circuit -hidraulički sustav.
  • Open circuit -otvoreni strujni krug.