Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Dupli

Dual –dupli.

Pojmovi vezani za "dual" uredi

  • Dual airway –zračni put s dvosmjernim prometom.
  • Dual controls –dvostruke komande za upravljanje zrakoplovom s čime se osigurava ispravan rad barem jednog sustava.
  • Dual indicatorinstrument s dva odvojena pokazivanja na skali.
  • Dual instruction time –sati leta (nalet) s instruktorom.
  • Dual magneto –magnetsko kućište koje u sebi ima jedan rotirajući permanentni magnet, jednu osovinicu s dva kompleta okidača, dva kondenzatora, dvije zavojnice i dva distributora s čime se osigurava dvostruko paljenje.
  • Dual rotor systemhelikopter s dva rotora koja međusobno poništavaju momente vrtnje. Kod tih helikoptera nije potreban repni rotor.
  • Dual wheels –dvostruki kotači.