Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Otklon

Deflection može značiti:
–otklon, pomicanje,
-otklon elektronske zrake u katodnoj cijevi u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni, ovisno o djelovanju magnetskog polja.

Pojmovi vezani za "deflection" uredi

  • Deflection anglekut otklona.
  • Deflection assembly –sklop za navođenje po azimutu.
  • Deflection channel – kanal horizontalnog navođenja.
  • Deflection of tire – ugib gume na kotaču.
  • Deflection response –dinamička deformacija.

Ostala značenja uredi

  • Aileron deflection –otklon krilca.
  • Control deflection –otklon komande.
  • Aileron deflection –otklon krilca.
  • Elevator deflection –otklon kormila visine.
  • Rudder deflection –otklon kormila pravca.