Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Elektromagnet

Electromagnet –elektromagnet, komad željeza ili čelika koji se magnetizira kada kroz zavojnicu s kojom je okružen poteče električna struja.

Pojmovi vezani za "electromagnet(ic)" uredi

  • Elektromagnetic emission –elektromagnetska emisija, zračenje elektromagnetske energijekoje se javlja kao posljedica prolaska elektriciteta kroz vodič.
  • Elektromagnetic induction –elektromagnetska indukcija, prijenos električne energije s jednog vodiča na drugi bez dodira preko elektromagnetskog polja.
  • Elektromagnetic radiation –elektromagnetsko zračenje, električna energija vrlo visokih frekvencija i kratkih valnih dužina kojoj je osobina prolaz kroz čvrste predmete.
  • Elektromagnetic vibrator –elektromagnetski vibrator, sklop koji prekida protok izmjenične struje kroz seriju kontakata i time ju mijenja u pulsirajuću, izmjeničnu. Kontakti titraju između otvorenog i zatvorenog položaja tako dugo dok je vibrator pod istosmjernom strujom.
  • Elektromagnetic waves –elektromagnetski valovi, rezonancija elektromagnetskih polja koja se kreće brzinom svjetla.