Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Frekvencija

Frequency –frekvencija, fizikalna veličina kojom se izražava koliko se broj puta ponovio neki periodički događaj u određenom vremenskom intervalu.

Pojmovi vezani za "frequency" uredi

 • Frequency band –opseg frekvencije.
 • Frequency meter –mjerač frekvencije.
 • Frequency modulation –frekventna modulacija; način prijenosa elektromagnetskih valova mijenjanjem frekvencija vala nosioca.
 • Frequency multiplier –elektronski krug čija je funkcija umnožavanje frekvencije signala harmoničkim pretvaranjem.
 • Frequency range – opseg frekvencije.
 • Frequency response – karakteristike ovisne o frekvenciji.
 • Frequency synthesizer –elektronički krug koji proizvodi izmjeničnu struju s precizno kontroliranom frekvencijom.
 • Frequency tolerance – dozvoljeno odstupanje frekvencije.

Ostala značenja uredi

 • Beat frequency –frekvencija izbijanja.
 • Distress frequency –frekvencija za slanje signala u slučaju opasnosti.
 • Emergency frequency –frekvencija na kojoj se održava veza u slučaju opasnosti.
 • Operating frequency –radna frekvencija.
 • Preset frequency –unaprijed postavljena frekvencija.
 • Vibration frequency –frekvencija vibracija.
 
Wikipedija ima članak na temu: