Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Zamor materijala

Fatigue –zamor materijala, slabljenje materijala uslijed ponavljanja nekog opterećenja na istom mjestu. Materijal na tom dijelu gubi jačinu, pojavljuju se pukotine i dolazi do loma.

Pojmovi vezani za "fatigue"Uredi

  • Fatigue crack –pukotina u materijalu uzrokovana zamorom.
  • Fatigue failure –lom kao posljedica zamora materijala.
  • Fatigue limit –granica izdržljivosti materijala na učestale promjene opterećenja, termičkih napetosti ili vibracija.
  • Fatigue resistance –otpornost materijala na zamor.
  • Fatigue strength –sposobnost materijala da izdrži ponavljajuća opterećenja i vibracije.
  • Fatigue test –ispitivanje na zamor.