Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/G/Generator

Generator –rotacijski električni stroj koji mehaničku energiju pogonskog stroja pretvaraju u električnu energiju. To je elektromotor koji se sastoji od namotaja vodiča unutar magnetskog polja u cilju proizvodnje elektriciteta elektromagnetskom indukcijom.

Pojmovi vezani za "generator" uredi

  • Generator current limiter –posebna vrsta osigurača visoke struje koji podnosi velika trenutna preopterećenja nakon čega pregara radi zaštite generatora.
  • Generator drive –pogon generatora.
  • Generator loadmeter –ampermetar generatora.
  • Generator output –izlazna snaga generatora.

Ostala značenja uredi

  • Pulse generator –generator impulsa.
  • Signal generator –generator signala.
  • Vortex generator –generator vrtloga, vrtložnog strujanja.