Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/J/Ji


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi J

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ja - Je - Ji - Jo - Ju

Jig uredi

  • Jig –okvir ili pomoćno kućište nekog uređaja koje prilikom spajanja na ostale komponente mora biti nepomično.
  • Jigsaw -ubodna električna pila

Jit uredi

  • Jitter –nestabilnost impulsa (fluktuacija).