Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/K/Ke


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi K

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ke - Ki - Kn

KeeUredi

  • Keel
-uzdužni element na donjem dijelu trupa hidroaviona (kobilica),
-greda, donja ramenjača.
  • Keeper –listić od mekanog željeza koji se stavlja između polova magneta kad se magnet ne koristi s čime se održava njegov magnetizam.

KelUredi

  • Kelvin -jedinica za mjerenje temperature. Temperatura od -273° C prikazuje apsolutnu nulu.
  • Kelvin bridge –uređaj koji mjeri niski vrlo električni otpor.

KeyUredi

  • Key-way –urez u otvoru ili osovini za učvršćivanje umetaka ili ključa.