Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Izvan

Off –izvan ...

Pojmovi vezani za "off -" uredi

  • Off –airways area -prostor izvan zračnog puta.
  • Off –base –izvan baze.
  • Off -beam approach –bočno prilaženje.
  • Off- course –odstupanje od pravca leta.
  • Offloading –istovar, rasterećenje.
  • Offset –nepodudarnost, pomjeren.
  • Off –the ground –trenutak odvajanja od zemlje tijekom uzlijetanja.