Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/O/Kisik

Oxide -kisik, bezbojni plin bez okusa i mirisa koji se u prirodi nalazi u obliku O2 i koji tvori oko 21% atmosfere Zemlje. Kisik je nezapaljiv ali podržava gorenje.

Pojmovi vezani za "oxide" uredi

  • Oxide –oksid, kemijsko spajanje kisika s drugim kemijskim elementom.
  • Oxide film –oksidni sloj, sloj metalnog oksida na površini materijala.
  • Oxidized –koji je oksidan, kemijski element spojen s kisikom.
  • Oxidizer –oksidator, tvar koja pomaže spajanje s kisikom.
  • Oxidizing flame –plamen na plameniku za acetilensko zavarivanje s viškom kisika. Prepoznaje se po vrlo uočljivom manjem plamenu i reskom zvuku.
  • Oxygen bottlečelični cilindar u kojem se pod tlakom nalazi kisik.
  • Oxygen cell corrosion –vrsta korozije uzrokovana manjkom kisika u elektrolitu.
  • Oxygen mask –maska za kisik koja se stavlja na lice. Može biti samo za usta i nos ili za cijelo lice.
  • Oxygen plumbing –sustav cijevi za razvođenje kisika u razne dijelove zrakoplova.