Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Foto(snimak)

Photo –foto(snimak), fotografija.

Pojmovi vezani za "photo"

uredi
 • Photo cell –foto-ćelija, elektronički sklop koji proizvodi napon utjecajem svjetla.
 • Photocathodes –elektroda u elektronskoj cijevi koja pod utjecajem svjetla oslobađa elektrone.
 • Photoconductive cell –vrsta fotoelektrične ćelije koja pod utjecajem različite količine svjetlosti mijenja svoj otpor.
 • Photodiode –foto-dioda.
 • Photoelectric material –element koji emitira elektrone pod utjecajem svjetla.
 • Photoelectricity –fotoelektricitet koji je proizveden utjecajem svjetla na foto-osjetljivi materijal.
 • Photoemissive characteristic –osobina materijala da emitira elektrone prilikom izlaganja svjetlu.
 • Photographic gun –foto-mitraljez.
 • Photographic reconnaissance –foto-izviđanje.
 • Photosensitive foto-osjetljivost.
 • Phototransistor –tranzistor u kojem se vodljivost aktivira djelovanjem svjetla na njegovu bazu-emiter.
 • Photovoltaic cell –čelija koja stvara napon pod utjecajem svjetla.

Ostala značenja

uredi
 • Air to air photograph –aero-fotografija letećeg objekta.
 • Areal photography –aero-foto snimanje.
 • Infrared photograph –fotografija izrađena pomoću infracrvenih zraka.