Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Klin

Pin– klin, igla, osovina koja spaja ili osigurava dijelove.

Pojmovi vezani za "pin" uredi

  • Pin contacts –"muški" kontakti elektro-konektora.
  • Pin jack –"ženski" dio elektrokonektora.

Ostala značenja uredi

  • Gungeon pin –osovina klipa.
  • Hinge pin –osovina šarki.
  • Landing gear safety pin –osigurač stajnog trapa.
  • Piston pin –osovinica klipa.
  • Safety pin pin za osiguravanje nekog dijela ili sklopa.