Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Stalan

Permanent –stalan, definiran.

Pojmovi vezani za "permanent"

uredi
  • Permanent ballast –ugrađeni uteg u zrakoplov radi dovođenja centra težišta u propisane granice.
  • Permanent deformation –preostala, stalna deformacija.
  • Permanent echo –odraz nepokretnih objekata na zaslonu radara.
  • Permanent magnet –stalni magnet, legura feromagnetičnih materijala najčešće od nikla i kobalta.
  • Permanent set –mehanička deformacija unutar materijala nastala prevelikim opterećenjem.