Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Umetak

Plug –umetak, čep, utikač, svjećica.

Pojmovi vezani za "plug"

uredi

Ostala značenja

uredi
  • Blowout plug –sigurnosni čep.
  • Cable plug –utikač za kabel.
  • Drain plug čep drenažnog otvora.
  • Ear plug –čep za uho.
  • Igniter plug -svjećica za paljenje.
  • Safety plug –sigurnosni čep.
  • Spark plug –svjećica za paljenje.