Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Referenca

Reference –referenca, početna referentna vrijednost, početni položaj.

Pojmovi vezani za "reference"Uredi

  • Reference axis –referentna os.
  • Reference datum –referentna linija, zamišljena vertikalna ravnina ispred nosa zrakoplova od koje se mjeri u uzdužnoj ravni.
  • Reference designator –slovčano-brojčana oznaka za označavanje svakog dijela prilikom njegovog konstruiranja.
  • Reference dimensions –međusobna udaljenost dijelova u nekom uređaju koja se određuje prilikom njegovog konstruiranja.
  • Reference junction –jedan od dva spoja u sustavu koji reagira na temperaturne promjene koji se koristi kao referentna vrijednost po kojoj se vrše mjerenja.
  • Reference lights –prilazna svjetla.
  • Reference plane –referentna ravnina.
  • Reference pressure –referentni tlak.