Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Signal

Signal –signal.

Pojmovi vezani za "signal" uredi

  • Signal flare –signalna raketa.
  • Signal generator –uređaj za testiranje elektroničkih uređaja.
  • Signal light –signalno svjetlo.
  • Signal panel –signalni panel.

Ostala značenja uredi

  • Distress signal –signal opasnosti.
  • Identification signal –signal raspoznavanja.
  • Input signal –ulazni signal.
  • Output signal –izlazni signal.