Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Strm

Steep –strm, oštar.

Pojmovi vezani za "steep" uredi

  • Steep bank –veliki nagib zrakoplova u zaokretu.
  • Steep climbpenjanje pod velikim kutom.
  • Steep descent –poniranje pod velikim kutom.
  • Steep turn –oštar zaokret.