Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Z/Zona

Zone –zona, oblast.

Pojmovi vezani za "zone"Uredi

Ostala značenjaUredi

  • Bisignal zone -pravocrtno-signalna zona.
  • Control zone -kontrolirana zračna oblast.
  • Equisignal zone -pravocrtno-signalna zona.
  • Pressure zone –zona povišenog tlaka.