Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Napadni i izlazni rub

slika-1: Puni umetak u nosu rebra i napadni rub pravokutnog presjeka
slika-2: Razni oblici izlaznog ruba

Napadni rub krilaUredi

S prednje strane krila ugrađuje se letva čiji poprečni presjek može imati različite oblike: pravokutni, trapezni, trokutast itd. Ova letva –napadni rub – omogućuje povezivanje svih prednjih dijelova rebara ukrućujući ih i na taj način sprečava njihovo krivljenje prilikom formiranja oplate torzione kutije. Da bi se omogućilo dobro vezivanje napadnog ruba s prednjim dijelom rebara, u njihov prednji dio između pojaseva, ugrađuje se umetak od punog drveta. Na slici-1 (lijevo) prikazan je puni drveni umetak u nosu rebra, dok se na desnoj strani slike-1 vidi napadni rub pravokutnog presjeka.

Izlazni rub krilaUredi

Tanki krajevi rebara zbog velike dužine zadnjih dijelova vrlo su nestabilni i ne pružaju mogućnost, bez dopunskog elementa, presvlačenja krila ljepenkom ili platnom. Da bi se ovo omogućilo, postavlja se tzv. izlazni rub čije različite oblike vidimo na slici-2. Izlazni rub po svojoj konstrukciji mora biti čvrst i stabilan, kako bi bez deformacija primio sile koje nastaju kao posljedica sušenja celoniranog platna. Danas se najčešće primjenjuje izlazni rub čija je konstrukcija prikazana na slici-2 c, a koji, pored ljepenke s gornje i donje strane, ima i ljepenku u sredini, pošto ova konstrukcija u najvećoj mjeri zadovoljava postavljeni uvjet.