Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom/Torziona kutija

Momente uvijanja Muv koji se javljaju u letu, krilo prihvaća preko torzione kutije i dalje ga prenosi na priključak. Torziona kutija može biti s jednom ili više kontura. Kod konstrukcije jedrilica uglavnom se primjenjuju torzione kutije s jednom ili dvije konture, što je prikazano na slikama-1, 2, 3, i 4.

slika-1: Torziona kutija s dvije ili jednom konturom
slika-2: Krilo s jednom ramenjačom i torzionom kutijom s dvije konture
slika-3: Krilo s dvije ramenjače i torzionom kutijom s jednom konturom
slika-4: Torziona kutija s jednom konturom i sendvič s pjenastom plastičnom masom
slika-5: Potkora u obliku povezanih uzdužnica

Elementi torzione kutije koji primaju moment uvijanja su oplata od ljepenke postavljena po konturi aeroprofila (prednji dio ili dio između ramenjača ili po čitavoj konturi do zadnje ramenjače) i zid, odnosno zidovi ramenjača. U težnji da površina krila bude sa što manje valova koji nastaju između rebara, umjesto jednostruke debele oplate od ljepenke, često se primjenjuje sendvič–oplata odnosno, između dvije ploče ljepenke ubacuje se pogodna i stabilna plastična pjenasta masa (stiropor, PVC, saće itd.) kako se to vidi na slikama 4 i vidi: Armirani plastični materijali: slika-4. Pored ovog načina, za dobivanje ravne površine krila primjenjuje se i potkora koja se stavlja ispod oplate, a obično je izrađena od lipe ili omorike. Oblik potkore je prikazan na slici-5, a pri gradnji krila postavlja se u vidu ploča veličine 150 X 1000 mm na gornjaku i donjaku rebara. Pored dobivanja odlične površine krila i sendvič i potkora doprinose povećanoj nosivosti i krutosti krila.