Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Trup/Rešetkasti trup

Trup rešetkaste konstrukcije našao je svoju primjenu kod školskih i trenažnih jedrilica. Iizrađeno je i nekoliko tipova visokosposobnih jedrilica u kombiniranoj konstrukciji, tj. prednji dio trupa rešetka, a zadnji dio ljuska ili poluljuska. U ovim slučajevima je prednji dio trupa s vanjske strane profiliran u ovalan poprečni presjek oplatom od armiranog laminata. Rešetkaste konstrukcije kod jedrilica isključivo se rade zavarivanjem, a primijenjeni materijal je Cr – Mo čelik. U vertikalnoj ravnini čvorovi su ojačani limovima zbog većih opterećenja što nije slučaj za čvorove u horizontalnoj ravnini.

slika-1: Struktura metalne jedrilice s rešetkastim trupom

Varene konstrukcije imaju pored niza dobrih i loše osobine. U dobre osobine se ubrajaju: mala težina, jednostavna i jeftina proizvodnja i veća sigurnost pilota u slučaju loma. Loše osobine se ogledaju u zahtjevu za prvoklasnim variocima tijekom izrade, za većom kontrolom, skupljim alatima i većim problemima ako se zahtjeva termička obrada (zbog veličine), pa čak i nemogućnosti primjene ovih obrada, te prema tome materijal iz kog je izrađena rešetka nije racionalno iskorišten.

Kod visokosposobnih jedrilica na rešetku se postavlja profilacija preko koje se postavlja oplata i na taj način se dobiva aerodinamički oblik. Ova oplata može biti od platna, ljepenke, lima ili plastike. Profilacija koja se postavlja na rešetku obično se sastoji od okvira ili poluokvira (koji se pomoću stega pričvršćuju na rešetku) i tankih uzdužnica. Okviri i uzdužnice mogu se izrađivati od drveta ili metala. Pošto je profilacija u suštini samo nekoristan teret, balast, uobičajeno je da se profilira samo prednji dio trupa, dok se zadnji presvlači platnom bez ikakvog profiliranja. Na slici-1 vidi se kompletna struktura jedrilice "Schweizer 1–26". Rešetkasti trup u svom prednjem i zadnjem gornjem dijelu je profiliran limom uz pomoć dopunskih poluokvira.