Novogrčki/Lekcija 6

Lekcija 4

Samoglasnici (otvornici, vokali)

uredi

Grčki jezik ih ima pet:

α a
ε e
ι i
ο o
ου u

Od ostalih, javlja se:

ι, η, υ, οι i υι zvuče jednako
ε i αι zvuče jednako
ο i ω zvuče jednako

Suglasnici (zatvornici, konsonanti)

uredi

Vježba za čitanje:

τα, τι, η, τη, το, του, τω, κάτω, κότα, άκου

Većina grčkih riječi ima naglašeni slog, a u riječima s više od jednog sloga je naglašeni slog označen crticom (´) iznad njega. Vokabular:

κακό loš
κατά protiv, prema

Vokabular i vježba za čitanje:

ναι da
καλό dobro
πού gdje
με s
από iz
σε u
αλλά ali

Suglasnici kojih po izgovoru nema u hrvatskom:

γ osim kada iza slijede ε i ι
χ kao njemačko ch u ich

Vokabular i vježba za čitanje:

γράφω pišem
για za
γιατί zašto? zato
προς k
όχι ne
παρακαλώ molim

Skupine slova čiji izgovor treba naučiti:

ου u
αυ av prije samoglasnika i zvučnih suglasnika, inače af
ευ ev prije samoglasnika i zvučnih suglasnika, inače ef
ηυ iv prije samoglasnika i zvučnih suglasnika, inače if
μπ b na početku riječi, u ostalim slučajevima mb
ντ d na početku riječi, u ostalim slučajevima nd

Vokabular i vježba za čitanje:

και i
ή ili
αυτός on
αύριο sutra
ευχαριστώ zahvaljujem
γυρεύω tražiti
μπορώ mogu
χαίρετε radujte se! (pozdrav i rastajanje)
καλοκαίρι ljeto

Osobne zamjenice

uredi

Grčki ima tri roda: muški, ženski i srednji. Osobne zamjenice:

εγώ ja εμείς mi
εσύ ti εσείς vi
αυτός on αυτοί oni
αυτή ona αυτές one
αυτό ono αυτά ona

Glagoli

uredi

Prva konjugacija

uredi

Osobne se zamjenice se, kao i u hrvatskom, izostavljaju jer se iz oblika glagola razaznaje subjekt. Primjer:

γράφω pišem γράφουμε pišemo
γράφεις pišeš γράφετε pišete
γράφει piše γράφουν pišu

U novom grčkom nema infinitiva. U navođenju glagola koristi se prvo lice jednine prezenta (npr. γράφω pisati). Glagoli prve konjugacije prepoznaju se po tome što su naglašeni ispred zadnjeg ω. Sljedeći su glagoli glagoli prve konjugacije:

δίνω dati
αλλάζω promijeniti
διαβάζω čitati
κοιτάζω pogledati
βλέπω vidjeti
ακούω čuti
φτάνω stići
φεύγω otići
παίρνω uzeti
αγοράζω kupiti
ξέρω znati
νομίζω misliti
βάζω staviti
πίνω piti

Glagoli imati i είμαι biti

uredi

Važni glagoli u grčkom su έχω i είμαι. Glagol έχω je pravilni glagol (konjugira se kao γράφω), a njegova konjugacija je:

έχω έχουμε
έχεις έχετε
έχει έχουν

Glagol biti u grčkom jeziku je u pasivu, a aktiv nema. No o tome kasnije. Ponovite konjugaciju glagola biti:

είμαι είμαστε
είσαι είστε
είναι είναι

Rečenice

uredi

Red riječi je slobodan. Subjekt se ne koristi kada je zamjenica.

Είναι καλό. Dobro je.
Είναι κακό. Loše je.

Vokabular:

νερό voda
κρασί vino
τσάι čaj
καυτύ vruće
κρύο hladno
άσπρο bijelo
κόκκινο crveno
θέλω željeti

Riječ το je određeni član, a koristi se s imenicama srednjeg roda. Rečenice:

Το νερό είναι κρύο. Voda je hladna.
Το κρασί είναι κρύο. Vino je hladno.
Το τσάι είναι καυτό. Čaj je vruć.
Το άσπρο κρασί είναι κρύο. Bijelo je vino hladno.

Negativni oblik se tvori dodavanjem δεν ispred glagola. Upitnik je točka-zarez. Rečenice:

Το κόκκινο κρασί δεν είναι κρύο. Crveno vino nije hladno.
Το νερό δεν είναι καυτό. Voda nije vruća.

Dijalog:

Χαίρετε. Bok.
Χαίρετε Bok.
Έχετε τσάι; Imate li čaj?
Οχι, δεν έχουμε τσάι. Ξέλετε νερό; Ne, nemamo čaj. Želite li vode?
Ναι, ευχαριστώ. Da, hvala.

Dijalog prvi

uredi

Pozdravljanje drugih.

Marko: Γεια σας.
Ana: Kαλημέρα.
Marko: Τι κάνετε;
Ana: Πολύ καλά και εσείς;
Marko: Πολύ καλά.

Vokabular
Γειά σας Bok!
Kαλημέρα Dobro jutro
Τι κάνετε Kako si?
Πολύ καλά Jako dobro
Και εσείς A ti?

Dijalog drugi

uredi

Predstavljanje.

Marko: Πώς σε λέvε;
Ana: Mε λέvε Άvvα.

Vokabular
Πως Kako
σε λένε se zoveš
με λένε se zovem

Naglasak i dijareza

uredi

Naglasak u grčkim riječima se redovito stavlja. U jednosložnim riječima se može i izostaviti. U ostalim riječima mora doći znak kojim se označava naglasak - ´. Kod diftongâ, ako su naglašeni, oznaka se stavlja na drugo slovo u diftongu (npr. Παύλος, γυναίκα).

Ako se oznaka za naglasak u diftongu nalazi na prvom slovu diftonga, tada taj slog nije diftong, nego se izgovara obično (ρολόι - izgovara se kao ro'loi). No, ako diftong nije naglašen, a treba ga izgovarati kao da nije diftong, tada se iznad drugog slova diftonga stavlja dijareza - ¨ (Εβραϊκός - izgovara se kao evrai'kos).

Postoje riječi koje nemaju naglasak. Te riječi se izgovaraju kao prefiksi dodani riječi na koju se vežu (Ο πατέρας - čita se zajedno - opa'teras; Ο πατέρας μου - čita se zajedno - opa'terasmu).