Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Ambliopija – početna i kontrolna procjena

Anamneza

uredi
  • očni simptomi i znakovi
  • oftalmološka anamneza
  • medicinska anamneza; uključujući sistemski razvoj, perinatalno razdoblje, prematuritet
  • obiteljska anamneza; uključujući postojanje ambliopije ili starbizma kod srodnika

Oftalmološki status

uredi
  • vidna oštrina
  • reakcije zjenica
  • vanjski segment: vjeđe
  • prednji segment: rožnica, prednja sobica, šarenica, leća
  • fundus: retina i optička vlakna
  • cikloplegijska refrakcija
  • osigurati stalni nadzor do devete godine
  • odabrati terapijski postupak koji najbolje zadovoljava pacijentove vidne, fiziološke, društvene i psihološke potrebe
  • terapijski cilj je postići najveći povratak vida s najmanjim troškom i nelagodnostima za pacijenta i njegovu obitelj
  • postaviti ciljnu vidnu oštrinu za svakog pojedinačnog pacijenta
  • terapijske mogućnosti mogu se koristiti same ili u kombinaciji: optička korekcija, okluzija, defokusiranje/zamagljenje i operacija

Kontrolna procjena

uredi
  • kontrolni pregled mora sadržavati:
  • provjeriti količinu okluzije i/ili nošenja naočala
  • popratne pojave (npr. kožna iritacija, psihološki problemi)
  • vidna oštrina ili fiksacija svakog oka
  • položaj očiju (strabizam)
  • ponoviti cikloplegijsku refrakciju, kao što je naznačeno (bar jednom godišnje, obično u intervalima od 6 mjeseci za pacijente mlađe od 7 godina)
Dob djeteta Visok postotak okluzije Nizak postotak okluzije,

metoda defokusiranja ili zamagljenje

Održavanje terapije

ili praćenja

0-1 godina* 1-7 dana 2-4 tjedna 1-2 mjeseca
1-2 godine 2 tjedna 1-2 mjeseca 1-3 mjeseca
2-3 godine 3 tjedna 1-2 mjeseca 1-3 mjeseca
3-4 godine 3-4 tjedna 1-3 mjeseca 2-4 mjeseca
4-5 godina 3-4 tjedna 1-3 mjeseca 2-4 mjeseca
5-7 godina 3-6 tjedna 1-3 mjeseca 3-6 mjeseca
7-9 godina 3-6 tjedna 1-3 mjeseca 3-12 mjeseci
preko 9 godina 3-8 tjedna 1-3 mjeseca 6-12 mjeseci
  • Atropin se tokom prve godine života treba koristiti s oprezom zbog sistemskog neželjenog djelovanja i mogućnosti ambliopije uzrokovane okluzijom

Edukacija pacijenata

uredi
  • porazgovarati o dijagnozi, težini bolesti, prognozi, terapijskom planu s pacijentom i roditeljima/ skrbnicima
  • razviti timski pristup s pacijentom, roditeljima i osobama koje povremeno brinu o djetetu, obraćajući pažnju na vidne, psihološke, socijalne i ekonomske čimbenike i osigurati da oni shvate proces razvoja bolesti, ciljeve liječenja, koristi i komplikacije.