Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Bakterijski keratitis – početna procjena

Anamneza

uredi
- očni simptomi
- oftalmološka anamneza
- druge bolesti
- primjena lijekova za oči
- alergije na lijekove

Oftalmološki status

uredi
- opći izgled pacijenta
- pregled lica
- vidna oštrina
- zatvaranje vjeđa
- spojnica
- suzni uređaj
- senzibilitet rožnice
- biomikroskopija
- rubovi vjeđa
- spojnica
- bjeloočnica
- rožnica
- prednja sobica
- prednji vitreus

Dijagnostički testovi

uredi
- riješiti većinu slučajeva empirijskom terapijom, bez brisa i kulture
- indikacije za kulture
- teški keratitis ili onaj koji ugrožava vid, pretpostavljenog uzročnika, prije početka terapije
- veliki rožnični infiltrat (koji se prostire do sredine strome ili dublje)
- kroničnost procesa
- nereaktivan na antibiotike širokog spektra
- klinički znakovi koji ukazuju na gljivični, ameboidni ili mikobakterijski keratitis
- ako su kulture negativne, prestati primjenjivati antibiotike 12-24 sata, te ponoviti kulture
- bris rožnice za kulturu i brisove trebalo bi direktno inokulirati na prikladni medij. Ako to nije moguće, staviti uzorak u transportni medij. U oba slučaja, odmah inkubirati kulture ili ih odmah odnijeti u laboratorij

Terapija

uredi
- antibiotske kapi za oči
- početno koristiti lokalne antibiotike širokog spektra empirijski
- za teške slučajeve keratitisa (zahvaćanje dubokih dijelova strome ili više od 2mm sa opsežnom separacijom), primijeniti dozu svakih 5-15 min u prvom satu, zatim svakih 15 min-1h. Za blaže forme keratirisa, prikladniji je pripravak koji se rjeđe primjenjuje
- sistemska terapija za gonikokni keratitis
- modificirati terapiju ako je odgovor na početnu terapiju loš, a povremeno i zbog rezultata kulture i brisa. Ako se stanje poboljšava, ne treba modificitrati terapiju samo zbog nalaza kulture i brisa
- općenito, modificirati početnu terapiju ako nema poboljšanja ili stabilizacije unutar 48h
- kod pacijenata koji su liječeni lokalno kortikosteroidima, u trenutku sumnje na bakterijski keratitis, smanjiti ili ukinuti kortikosteroide, dok se infekcija nije stabilizirala
- kada rožnični infiltrat kompromitira vidnu os, može se dodati lokalno kortikosteroid nakon barem 2-3 dana progresivnog poboljšanja, uz lokalnu primjenu antibiotika. Nastaviti antibiotike u visokim dozama uz postepeno smanjivanje
- pregledati pacijente unutar 1-2 dana nakon primjene lokalne kortikosteroidne terapije