Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Bakterijski keratitis – preporuke za liječenje

Kontrolna procjenaUredi

- učestalost ovisi o težini bolesti, no kontrolirati teške slučajeve barem jednom dnevno do kliničkog poboljšanja ili stabilizacije

Edukacija pacijenataUredi

- educirati pacijente o razornosti procesa bakterijskog keratitisa i potrebe za točnom primjenom propisane terapije
- porazgovarati o mogućnosti trajnog gubitka vida i potrebi za daljnjom rehabilitacijom vida
- educirati pacijente koji nose kontaktne leće o povećanom riziku upale koja je povezana s nošenjem kontaktnih leća i nošenja leća preko noći, te važnosti higijene kontaktnih leća
- uputiti pacijente sa znatnim oštećenjem vida ili slijepe na rehabilitaciju vida ako nisu kandidati za operativni zahvat

Antibiotska terapija bakterijskog keratitisaUredi