Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Dvoslike

Uzroci monokularne diplopije uredi

- Oštećene naočale ili kontaktne leće
- Poremećaj suznog filma
- Nepravilnosti površine rožnice
- Ožiljak rožnice
- Katarakta
- Velika iridektomija
- Luksacija/subluksacija leće, prirodne ili umjetne
- Distorzija retine

Uzroci binokularne diplopije – Cover test pozitivan uredi

- Strabizam
- Pareza/paraliza vanjkih očnih mišića

Uzroci binokularne diplopije – Cover test negativan uredi

- Različito velike slike –> anizometropija
- Slike rotirane –> rotatorni strabizam
- Slike izobličene –> retinalna bolest