Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Primarni glaukom otvorenog kuta – prvi pregled

AnamnezaUredi

 • oftalmološka
 • sistemska
 • obiteljska
 • dosadašnji nalazi

Oftalmološki statusUredi

 • vidna oštrina
 • zjenice
 • biomikroskopija prednjeg segmenta
 • očni tlak
 • gonioskopija
 • evaluacija optičkog diska i sloja retinalnih živčanih vlakana
 • dokumentacija izgleda optičkog diska (color stereophotography (engl.))
 • evaluacija fundusa na široku zjenicu
 • vidno polje

Terapijski planUredi

 • sniziti tlak za 20-30% (što je oštećenje veće, to bi tlak trebalo više sniziti)
 • u inicijalnoj terapiji, lokalni medikamenti zadovoljavaju u većini slučajeva
 • Argon-laser trabekuloplastika – početna terapeutska alternativa
 • filtracijska operacija – kao početna terapija kod srednjeg i teškog oblika glaukoma
 • odabrati kombinaciju s maksimalnim učinkom, sa što manje različitih lijekova koji postižu željeno sniženje tlaka

Laserska trabekuloplastikaUredi

 • informirani pristanak
 • barem jedan preoperativni pregled od strane kirurga
 • barem jedno mjerenje IOT-a unutar 30-120 min. nakon operacije
 • kontrola unutar 2 tjedna od zahvata; te 4-8 tjedana postoperativno

Filtracijski operativni zahvatUredi

 • informirani pristanak
 • barem jedan preoperativni pregled od strane kirurga
 • kontrola istog dana 12-36 sati nakon zahvata, te barem jednom od 2. do 10. postoperativnog dana
 • u odsustvu kompilacija; 2-5 dodatnih kontrolnih pregleda tijekom prvih 6 tjedana
 • kortikosteroidi lokalno, osim ako nisu kontraindicirani
 • uključiti dodatne kontrole kod pacijenata sa plitkom prednjom sobicom ili sa komplikacijama

Edukacija pacijenataUredi

 • prodiskutirati dijagnozu, ozbiljnost bolesti, prognoza i terapijski plan; te mogućnost doživotnog liječenja
 • poduka o zatvaranju vjeđa i pritisku na ductus nasolacrimalis kod primjene kapljica da bi se smanjila sistemska resorpcija
 • poticati pacijente da obavijeste svog oftalmologa na fizičke i emotivne promjene koje se događaju kod primjene antiglaukomskih lijekova
 • podučiti o napredovanju bolesti, ciljevima intervencija, njihovom stanju, relativnim koristima i rizicima alternativnih zahvata, tako da i pacijenti mogu sudjelovati u planiranju liječenja