Oftalmološki postupnik/Sadržaj/Sumnjivi primarni glaukom otvorenog kuta – prvi i kontrolni pregled

Anamneza uredi

- oftalmološka
- sistemska
- obiteljska
- dosadašnji nalazi

Oftalmološki status uredi

- vidna oštrina
- zjenice
- biomikroskopija prednjeg segmenta
- IOT
- gonioskopija
- evaluacija optičkog diska i sloja retinalnih živčanih vlakana
- dokumentacija izgleda optičkog diska (color stereophotography)
- evaluacija fundusa na široku zjenicu
- vidno polje

Terapijski plan uredi

- sniziti tlak za 20-30% (što je veće oštećenja, to bi tlak trebalo više sniziti)
- odabrati kombinaciju s maksimalnim učinkom, sa što manje različitih lijekova koji postižu željeno sniženje tlaka
- izbor terapije ima kao cilj najveći mogući boljitak s obzirom na rizik, troškove, promjene u kvaliteti života koji su prihvatljivi svakom pojedinom pacijentu

Anamneza (kontrolni pregled) uredi

- oftalmološka (od zadnjeg pregleda)
- sistemska (od zadnjeg pregleda)
- lokalni ili sistemski poremećaji vezani uz lijekove
- procjena funkcije vida u odnosu na svakodnevni život
- provjeriti način i vrijeme uzimanja lijeka

Oftalmološki status (kontrolni pregled) uredi

- oštrina vida
- biomikroskopija
- IOT

Preporučene smjernice za kontrolni pregled uredi

- Činioci koji određuju učestalost kontrolnih pregleda uključuju ozbiljnost oštećenja, stadij bolesti, brzina progresije bolesti, veličina IOT koji prelazi ciljni tlak, te broj i značajnost drugih čimbenika rizika za oštećenje optičkog živca
- edukacija pacijenata na medikamentnoj terapiji
- prodiskutirati dijagnozu, ozbiljnost bolesti, prognoza i terapijski plan; te mogućnost doživotnog liječenja
- poduka o zatvaranju vjeđa i pritisku na ductus nasolacrimalis kod primjene kapljica da bi se smanjila sistemska resorpcija
- poticati pacijente da obavijeste svog oftalmologa na fizičke i emotivne promjene koje se događaju kod primjene antiglaukomskih lijekova
Terapija Ciljni tlak postignut Visoki rizik oštećenja Interval među kontrolama Frekvencija evaluacije vidnog polja i opt. diska
ne n/p* ne 6-18 mj. 6-18 mj.
ne n/p* da 3-12 mj. 6-12 mj.
da da n/p* 3-12 mj. 6-12 mj.
da ne n/p* 2 dana – 4 mj. 3-12 mj.
  • n/p – nije primjenjivo