Razlika između inačica stranice »Latinski jezik/Lekcija/druga«

bez sažetka
m
Da objasnim naslov:
''viden''' je skraćeni oblik od '''videsne''', što znači 'vidiš li?'.
 
<!--
==Ajmo malo vježbat'==
Sad ćemo sve što smo naučili staviti u praksu i to sve skupa malo izvježbat.
Ajmo za početak prevesti jednu rečenicu na latinski:
 
'''Moj dobar prijatelj Marko često posjećujegleda svoju lijepu prijateljicu Juliju.'''
 
-->
Prvo moramo naučiti neke riječi (a neke ponoviti):
'''bonus,3''' =dobar
'''amicus,i,m''' =prijatelj
'''saepe''' =često
'''specto,1.''' =gledati,promatrati
'''bellus,3.''' =lijep
'''amica,ae,f''' =prijateljica
 
Sada ćemo analizirati rečenicu:
 
1)prvo ćemo odrediti predikat
 
U našoj rečenici to je: ''gleda'' . Vidimo da je to 3.lice jednine prezenta
 
2)Potom ćemo odrediti subjekt
 
To je: ''Marko'' uz njega ide apozicija ''prijatelj'' a uz apoziciju atributi ''moj'' i ''dobar''
Kada ćemo prevoditi oni će se morati slagati u rodu,broju i padežu.
 
3)sada odredimo objekt
 
U ovoj rečenici imamo bliži objekt (objekt u akuzativu) :''Juliju'' i uz objekt ide apozicija ''prijateljicu'' i uz nju atributi:''svoju lijepu''
 
4)još nam je ostala priložna oznaka vremena: često
 
Sada možemo početi prevoditi:
 
1)počnimo s predikatom: stavimo glagol ''spectare'' u 3.l.sg prezenta: ''spectat''
 
2)prevedimo subjekt: ''Meus bonus amicus Marcus''
 
3)prevedimo objekt: ''suam bonam amicam Juliam''
 
4)prevedimo priložnu oznaku: ''saepe''
 
5)i sad to sve posložimo (napomena:uobičajen poredak riječi je SOP=subjekt,objekt,predikat)
 
''Meus bonus amicus Marcus suam bonam amicam Juliam saepe spectat.''
 
 
 
 
 
 
162

uređivanja