Razlika između inačica stranice »Španjolski jezik/Lekcija/Introducción a la gramática«

bez sažetka
(Novi modul: {{španjolski}} <center><big><big>'''Lección 3 - Introducción a la gramática'''</big></big></center> [[Slika:Aconcagua.jpg|right|200px|thumb|Planina Aconcagua u argentinskim Andama.]...)
 
<center><big><big>'''Lección 3 - Introducción a la gramática'''</big></big></center>
[[Slika:Aconcagua.jpg|right|200px|thumb|Planina Aconcagua u argentinskim Andama.]]
 
 
== Članovi i Množina ==
U španjolskom imenice imaju rod: '''muški''' ili '''ženski'''. U hrvatskom još postoji i srednji rod.
Imenica u španjolskom se ne mora poklapati u rodu s imenicom u hrvatskom i obratno.
 
U španjolskom postoje dva [http://hr.wikipedia.org/wiki/član člana]: određeni i neodređeni. Izbor člana ovisi o rodu i broju imenice. Kako prevesti članove? Pa,obično se ne prevode, no određeni član je blizak, ponekad, u značenju našoj zamjenici "taj,ta,to" a neodređeni član broju "jedan". U množini se neodređeni član prevodi s "neki,neke,neka".
 
*Imenice koje završavaju na vokal, '''dodaju s''' za množinu (''gato'' - "mačka"; ''gatos'' - "mačke").
*Imenice koje završavaju na konsonant, '''dodaju es''' za množinu (''papel'' - "papir"; ''papeles'' - "papiri").
 
Rod imenica u španjolskom se može, obično, lako odrediti. Evo nekoliko jednostvnih pravila:
*Ako imenica završava na ''a'', ''d'', ''z'' ili ''ión'': vjerojatno je ženskog roda.
*Ako imenica završava na ''o'', ili ''konsonant'': vjerojanto je muškog roda.
 
=== Određeni član ===
{| {{španjolska tablica|Gramatika|Određeni član|El artículo definido|5}}
|rowspan="2" | '''muški rod'''||''jednina''||el||el hombre||(taj) čovjek
|-
|''množina''||los||los niños||(ti) dječaci
|-
|rowspan="2" | '''ženski rod'''||''jednina''||la||la mujer||(ta) žena
|-
|''plural''||las||las niñas||(te) djevojke
|-
|}
 
=== Neodređeni član ===
{| {{španjolska tablica|Gramatika|Neodređeni član|El artículo indefinido|5}}
|rowspan="2" | '''muški rod'''||''jednina''||un||un hombre||(jedan) čovjek
|-
|''plural''||unos||unos niños||neki dječaci
|-
|rowspan="2" | '''ženski rod'''||''jednina''||una||una mujer||(jedna) žena
|-
|''plural''||unas||unas niñas||neke djevojke
|-
|}
 
[[Spanish/Exercises/Introducción a la gramática#Članovi i Množina|Rješite vježbe]].
 
== Pravilni glagoli ==
Do sada smo naučili konjugirati dva glagola, ''llamarse'' i ''tener''. "Tener" je nepravilan glagol no većina glagola je pravilna.
 
U španjolskom postoje tri grupe (konjugacije) glagola. Glagoli se smještaju u te grupe prema završetku u infinitivu. "Infinitiv" je oblik glagola koji u hrvatskom završava na "-ti" ili "-ći" (trčati, peći). Glagoli u španjolskom u infinitivu završavaju na "-ar", "-er" ili "-ir" (prva,druga,treća konjugacija). Da biste ih konjugirali,maknite infinitivni završetak("-ir", "-er" or "-ar") i dodajte željeni sufiks.
 
Kao i u hrvatskom glagoli se konjugiraju prema licu; To jest, mijenjaju se ovisno o tome o kome se govori. Stoga se, kao i u hrvatskom, osobne zamjenice često izostavljaju jer se iz oblika glagola vidi o kome se govori.
 
; Zamjenice
{| style="text-align:center; background:#BBEEBB" width=50%
! width=12% |
! colspan="2" width=50% | Lice u hrvtskom
! colspan="2" width=50% | Lice u španjolskom
|- style="background:#FFFFFF"
| style="background:#BBEEBB" |
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Prvo'''
| Ja || Mi
| Yo || Nosotros
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Drugo'''
| Ti || Vi
| Tú || Vosotros
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Treće'''
| On / Ona / Ono || Oni
| Él / Ella <br> Usted || Ellos / Ellas <br> Ustedes
|}
 
 
; Sadašnje vrijeme u hrvatskom
{| style="text-align:center; background:#BBEEBB" width=50%
! width=12% |
! colspan="2" width=50% | Sadašnje vrijeme
|- style="background:#FFFFFF"
| style="background:#BBEEBB" |
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Prvo'''
| Učim|| Učimo
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Drugo'''
| Učiš || Učite
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Treće'''
| Uči || Uče
|}
 
 
; Sadašnje vrijeme u španjolskom
{| style="text-align:center; background:#BBEEBB" width=50%
! width=12% |
! colspan="2" width=50% | Pravilni glagoli na -ar
! colspan="2" width=50% | Primjer: Cant-ar (pjevati)
|- style="background:#FFFFFF"
| style="background:#BBEEBB" |
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Prvo'''
| -o || -amos
| Cant-o || Cant-amos
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Drugo'''
| -as || -áis
| Cant-as || Cant-áis
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Treće'''
| -a || -an
| Cant-a || Cant-an
|}
 
{| style="text-align:center; background:#BBEEBB" width=50%
! width=12% |
! colspan="2" width=50% | Pravilni glagoli na -er
! colspan="2" width=50% | Primjer: Beb-er (piti)
|- style="background:#FFFFFF"
| style="background:#BBEEBB" |
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Prvo'''
| -o || -emos
| Beb-o || Beb-emos
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Drugo'''
| -es || -éis
| Beb-es || Beb-éis
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Treće'''
| -e || -en
| Beb-e || Beb-en
|}
 
{| style="text-align:center; background:#BBEEBB" width=50%
! width=12% |
! colspan="2" width=50% | Pravilni glagoli na -ir
! colspan="2" width=50% | Primjer: Part-ir (razdijeliti)
|- style="background:#FFFFFF"
| style="background:#BBEEBB" |
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
| width=22% | '''Jednina''' || width=22% | '''Množina'''
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Prvo'''
| -o || -imos
| Part-o || Part-imos
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Drugo'''
| -es || -ís
| Part-es || Part-ís
|- style="background:#FFFFFF"
| align="left" | '''Treće'''
| -e || -en
| Part-e || Part-en
|}
 
 
;Još primjera:
* ''Llorar'' ("plakati"): lloro, lloras, llora, lloramos, lloráis, lloran
* ''Cocinar'' ("kuhati"): cocino, cocinas, cocina, cocinamos, cocináis, cocinan
 
* ''Comer'' ("jesti"): como, comes, come, comemos, coméis, comen
* ''Leer'' ("čitati"): leo, lees, lee, leemos, leéis, leen
 
* ''Vivir'' ("živjeti"): vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven
* ''Cubrir'' ("pokriti"): cubro, cubres, cubre, cubrimos, cubrís, cubren
 
 
; Napomene
* Ima više glagola na "-ar" nego na "-er" ili "-ir". Zato najviše pažnje posvetite učenju nastavaka ove grupe.
* Oblik za drugo lice množine se koristi samo u Španjolskoj,drugdje se koristi oblik za treće lice množine.
* Kada čitate, odamh biste trebali prepoznati o kojem se licu radi. Promotrite:
*# "O" označava ''ja''
*# "S" označava ''You''
*# Vokal koji nije "O" označava ''On/Ona/Ono''
*# "MOS" označava ''Mi''
*# "IS" označava ''Vi''
*# "N" označava ''Oni/One/Ona''
 
 
[[Spanish/Exercises/Introducción a la gramática#Pravilni glagoli|Rješite vježbe]].
 
== Pitanja i Uzvici ==
U prijašnjim lekcijama, sigurno ste primjetili pomalo smiješan naopaki upitnik "¿". U španjolskom, pitanja uvijek počinju s njim, a završavaju s normalnim upitnikom. Isto je tako kod uzvika; postoji naopaki uskličnik "¡" koji ide na početak uzvika.
 
Pitanja se u španjolskom postavljaju intonacijom (podizanje glasa na kraju pitanja), i u hrvatskom ponekad tako postavljamo pitanja (Ti imaš mobitel?). ''Te llamas Richard'' znači "Zoveš se Richard", a ''¿Te llamas Richard?'' znači "Zoveš li se Richard?".
 
Možete i upotrijebiti neku upitnu riječ.
{| {{španjolska tablica|rječnik|Pitanja|Preguntas|2}}
! Español
! Croata
|-
| ¿Dónde?
| Gdje?
|-
| ¿Quién?
| Tko?
|-
| ¿Qué?
| Što?/Koji?
|-
| ¿Cómo?
| Kako?
|-
| ¿Por qué?
| Zašto?
|-
| ¿Cuándo?
| Kada?
|-
| ¿Cuánto?
| Koliko?
|}
 
; Primjeri
* ''¿Con quién?''
*: S kim?
* ''¿Dónde está el banco?''
*: Gdje je banka?
* ''¿Cuándo es tu cumpleaños?''
*: Kada je tvoj rođendan?
* ''¿Qué fecha es hoy?''
*: Koji je danas datum?
* ''¡Hasta luego!''
*: Do kasnije!
 
[[Spanish/Exercises/Introducción a la gramática#Questions and Exclamations|Rješite vježbe]].
 
== Sažetak ==
U ovoj ste lekciji naučili:
* Članove u španjolskom (''el; la; los; las; un; una; unos; unas'').
* Kako konjugirati pravilne glagole u prezentu (''lloro; comes; vive; cocinamos; bebéis; cubren'').
* Kako postaviti pitanja ili uzviknuti (''¿Cuántos años tienes?''; ¡Qué fantástico!'')
Rješite [[Spanish/Exercises/Introducción a la gramática|vježbe]] za ovu lekciju prije nego nstavite. Ovo gradivo će biti važno za buduće lekcije; zato je važno da ga dobro usvojite.
 
Završili ste ovo poglavlje! [[Španjolski_jezik/Sadržaj|Vratite se na Sadržaj]]...
 
 
[[Kategorija:Španjolski jezik]]
162

uređivanja