Razlika između inačica stranice »Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Zrakoplov«

bez sažetka
 
*'''Aircraft accessories''' –[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Avion|avion]]ski agregati.
*'''Aircraft accident''' –udes zrakoplova, svako oštećenje ili povredaozljeda [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Posada zrakoplova|osoblja]] ili putnika koja se desi na zemlji ili u letu.
*'''Aircraft alteration''' –promjene na strukturi ili dijelovima zrakoplova koje mijenjaju njegove osobine.
*'''Aaircraft approach category''' –zrakoplovi grupirani na osnovi 1,3 dijela njihove "[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Odvajanje strujnica|stall brzine]]" u konfiguraciji za slijetanje pri [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Maksimalni|
::kategorija E –brzina iznad 166 knota.
*'''Aircraft basic operating weight'''- osnovna težina zrakoplova pripremljenog za let ali bez [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Gorivo|goriva]] i tereta.
*'''Aircraft battery''' –[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/BaterijaAkumulator|baterijaakumulator]] na zrakoplovu, izvor dodatne električne energije koji se koristi u slučaju otkazivanja generatora na motoru.
*'''Aircraft body''' –trup aviona.
::'''Narrow body aircraft''' – uskotrupni zrakoplov, na kojem je promjer kabine 3 do 4 metara s rasporedom sjedištasjedala od 2 do 6 u jednom redu između kojih je jedan prolaz.
::'''Wide-body aircraft''' –širokotrupni zrakoplov, na kojem je promjer kabine 5 do 6 metara s rasporedom sjedištasjedala od 7 do 10 u jednom redu između kojih su dva prolaza.
*'''Aircraft center line''' –[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/X/Uzdužna os|uzdužna os]] [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Trup|trup]]a.
*'''Aircraft classes''' -podjela zrakoplova prema točki pojave vrtložnog strujanja. [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/A|ATC]] dijeli zrakoplove na:
::''"Žuto" upozorenje'' -daje se u predviđenom minimumu razdvajanja između 5 i 12 nautičkih milja,
::''"Plavo" upozorenje'' -daje se pri ulasku u predviđeno zračno područje.
*'''Aircraft control cable''' –zavojiti čelični [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kabel|kablovi]] koji se koriste za pokretanje komandi zrakoplova. Izrađeni su od nehrđajućeg [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Čelik|čelik]]a ili galvaniziranih karbonskihugljičnih čelika. Postoje tri osnovna tipa kablovakabela:
::''nesavitljivi'' –izrađeni od sedam (1x7) ili devetnaest (1x19) vlakana čelične žice,
::''savitljivi'' -kablovi koji su izrađeni od sedam vlakana žice od kojih svako vlakno ima sedam zasebnih žica,
*'''Aircraft critical surfaces''' –"kritične" površine zrakoplova.
*'''Aircraft dimensions''' -dimenzije aviona:
:-''DužinaDuljina (3)'' se mjeri od nosa zrakoplova do najisturenijegnajizbočenijeg (najistaknutijeg) dijela repnih površina.
:-''Visina (2)'' se mjeri od tla do najvišeg dijela zrakoplova, ovisno o izvedbi to može biti vertikalni ili horizontalni stabilizator.
:-''Razmah krila (1)'' je dužina koja spaja vrhove lijevog i desnog [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/W/Krilo zrakoplova|krila]]. Kod aviona s promjenjivom geometrijom krila razmah nije stalna veličina.
*'''Aircraft repair''' –popravci na zrakoplovu ili na njegovim dijelovima.
*'''Aircraft rigging''' –završno podešavanje rada uređaja i [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kontrola|komandi]] na zrakoplovu.
*'''Aircraft steel structure''' –čelična [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Konstrukcija|konstrukcija]] strukturestruktura (građa) zrakoplova.
*'''Aircraft wooden structure''' –drvena struktura (građa) zrakoplova, danas se koristi uglavnom pri samogradnji lakih aviona i modela.
 
====Ostala značenja====
:*'''All-wing aircraft''' -leteće krilo.
:*'''Ambulance aircraft''' -sanitetski avion, avion namijenjen za prijevoz bolesnika.
:*'''Amphibian aircraft''' -zrakoplov sposoban [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/T/Uzlijetanje|uzlijetati]] i [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Slijetanje|slijetati]] i na kopno i vodene površine. Umjesto [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Slijetanje|stajnog trapapodvozja]] zrakoplovi imaju plovke za slijetanje na vodu.
:*'''Business aircraft''' -avion za poslovno korištenje.
:*'''Cargo aircraft''' -avion namijenjen za prijevoz tereta.
:*'''Tandem-seat aircraft''' -avion s pilotskim sjedištima jedan iza drugog.
:*'''Towing aircraft''' -avion tegljač. Avion koji vuče jedrilicu.
:*'''Utility aircraft''' -avion opće namijenenamjene.
:*'''VTOL aircraft''' -avion koji uzlijeće i slijeće okomito.
 
Anonimni suradnik