Razlika između inačica stranice »Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/S«

poveznice
(poveznice)
(poveznice)
| <div id="SEL">SEL</div> || Select || izabrati, odabrati
|-
| <div id="SEL2">SEL</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Birač|Selector]] || birač
|-
| <div id="SELCAL">SELCAL</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Se#Sel|Selective Calling]] System || sustav selektivnog pozivanja <!--(aviona) -ne samo aviona, Bonč-->
|-
| <div id="SEM">SEM</div> || Scanning Electron Microscope ||
| <div id="SERR">SERR</div> || Serrated || ozubljen
|-
| <div id="SERV">SERV</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Servis|Service]] || servisirati; održavanje
|-
| <div id="SERVO">SERVO</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Servo-pokretač|Servomechanism]] || servo mehanizam
|-
| <div id="SFA">SFA</div> || Single Frequency [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Prilaženje|Approach]] || Prilaženje korištenjem jedne UHF [[w:frekvencija|frekvencije]] (u vojnom zrakoplovstvu)
|-
| <div id="SFAR">SFAR</div> || Special Federal Aviation Regulation ||
| <div id="SFCC">SFCC</div> || Slat/Flap Control Computer ||
|-
| <div id="SFCS">SFCS</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sekundarni|Secondary]] [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sustav#FCS|Flight Control System]] || sustav sekundardnih [[w:Komande leta|komandi leta]]
|-
| <div id="SFO">SFO</div> || Simulated Flameout ||
90

uređivanja