Razlika između inačica stranice »Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/S«

poveznice
(poveznice)
(poveznice)
| <div id="SFCS">SFCS</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sekundarni|Secondary]] [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sustav#FCS|Flight Control System]] || sustav sekundardnih [[w:Komande leta|komandi leta]]
|-
| <div id="SFO">SFO</div> || Simulated [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Plamen|Flameout]] ||
|-
| <div id="SFSS">SFSS</div> || Satellite Field Service Station ||
|-
| <div id="SFT">SFT</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Osovina|Shaft]] || osovina
|-
| <div id="SG">SG</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Specifičan|Specific Gravity]] || [[w:specifična težina|specifična težina]]
|-
| <div id="SG2">SG</div> || Symbol [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/G/Generator|Generator]] || generator simbola
|-
| <div id="SGU">SGU</div> || Symbol [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/G/Generator|Generator]] Units || simbol generator
|-
| <div id="SH">SH</div> || Sheet || list; ploča
|-
| <div id="SHF">SHF</div> || Super-High [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Frekvencija|Frequency]] ||
|-
| <div id="SHLD">SHLD</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sh#Shi|Shield]] || obloga; štit, zaštita
|-
| <div id="SHORAD">SHORAD</div> || Short-Range Air Defence || [[w:PZO|PZO]] kratkog dometa
|-
| <div id="SHORAN">SHORAN</div> || Short Range [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/N/Navigacija|Navigation]] ||
|-
| <div id="SHORAR">SHORAR</div> || Short-Range Acquisition || osmatrački [[w:radar|radar]] malog dometa
|-
| <div id="SHP">SHP</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Osovina|Shaft Horse Power]] || [[w:snaga|snaga]] na vratilu (turbo-prop motori)
|-
| <div id="SHRD">SHRD</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sh#Shr|Shroud]] || obloga
|-
| <div id="SHT">SHT</div> || Sheet || list; ploča
|-
| <div id="SHTDN">SHTDN</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sh#Shu|Shut Down]] || prekinuti rad (motora ili nekog drugog uređaja)
|-
| <div id="SIAP">SIAP</div> || Standard [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/I/Instrumenti|Instrument Approach Procedure]] ||
|-
| <div id="SIC">SIC</div> || Silicon Integrated Circuit ||
| <div id="SID">SID</div> || Standard Instrument Departure || standardno instrumentalno uzlijetanje
|-
| <div id="SIG">SIG</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Signal|Signal]] || [[w:signal|signal]]
|-
| <div id="SI">Si-gate MOS</div> || Silicon-gate Metal Oxide Silicon semiconductor ||
|-
| <div id="SIGMET">SIGMET</div> || Significant Meteorological Advisory || meteorološki izvještaj od posebnog značaja
|-
| <div id="SIL">SIL</div> || Single In-Line ||
| <div id="SITA">SITA</div> || Societe Internationale de Telecom Aeronautiques || Međunarodno udruženje za zrakoplovne telekomunikacije
|-
| <div id="SIWL">SIWL</div> || [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Pojedinačan|Single Isolated Wheel Load]] || opterećenje po pojedinom kotaču
|-
| <div id="SLAMMR">SLAMMR</div> || Side-Looking Advanced Multimode Maritime Radar ||
90

uređivanja