Razlika između inačica stranice »Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aerodinamika«

dopuna, poveznice
(pokušaj sređivanja kategorije)
(dopuna, poveznice)
'''Aerodinamika''' je znanost koja proučava djelovanje zraka[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Zrak|zrak]]a, tekućina i plinova na tijela koja se kroz njih gibaju i sile koje se pri tome razvijaju. Rješavanje aerodinamičkih problema uključuje poznavanje i izračun mehanike fluida kao što su brzina, tlak, gustoća i temperatura u prostoru i vremenu.
 
== Pojmovi vezani za aerodinamiku ==
 
[[Slika:Lift-force.PNG|thumb|250px|right|Aerodinamičke sile koje djeluju na aeroprofi: 1 -Napadni kut krila; 2 -Smjer kretanja; 3 -Uzgon; 4 -Aerodinamična sila otpora; 5 -Težina; 6 -Vučna sila;]]
 
*'''Aerodynamic balance''' –aerodinamička kompenzacija, posebno profilirani dio na komandnim površinama za stvaranje dodatne aerodinamičke sile. S time se smanjuje potrebna sila na upravljačkoj palici (volanu).
*'''Aerodinynamic braking''' - aerodinamičko kočenje, je kočenje pomoću stvaranja aerodinamičke sile otpora radi smanjivanja brzine zrakoplova[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Zrakoplov|zrakoplov]]a. Ostvaruje se pomoću:
:- izvlačenja aerodinamičkih kočnica (spoilers) koji se nalaze na gornjaci [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/W/Krilo zrakoplova|krila]] s čime se u tim zonama postiže trenutni slom [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Uzgon|uzgon]]a,
:- promjenom koraka [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Elisa|elise]] (napadnog kuta) na negativni s čime se dobiva suprotni potisak od smjera kretanja zrakoplova i
:- izvlačenjem poklopaca (reversere) na izlazima [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Motor|mlaznih motora]] u cilju usmjeravanja mlaza suprotno od smjera kretanja.
*'''Aerodinynamic center''' – aerodinamički centar, hvatište sila na tetivi [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aeroprofil|aeroprofila]] koje se nalazi na njenoj prvoj četvrtini.
*'''Aerodynamic coefficient''' –bezdimenzionalni koeficjent aerodinamičkih sila i momenata.
*'''Aerodynamic design point''' –najbolji omjer kompresije [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kompresor|kompresora]] s promjenom visine.
*'''Aerodinynamic drag'''– Aerodinamička sila [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Otpor|otpora]] je sila koja djeluje suprotno od smjera kretanja nekog krutog tijela. Tijela imaju najmanju silu otpora ako im je [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/X/Uzdužna os|uzdužna os]] u smjeru strujanja zraka.
*'''Aerodynamic heating''' –zagrijavanje površine tijela koje se kreće kroz zrak prilikom povećanja njegove brzine ili brzine zračne mase.
*'''Aerodinynamic lift''' – aerodinamički uzgon, sila koja se stvara uslijed razlike tlakova pri strujanju zraka oko aeroprofila.
*''' Aerodynamic shape''' –aeroprofil, aerodinamički oblik tijela o kojem ovisi veličina uzgona.
 
===Ostali pojmovi===
:- izvlačenja aerodinamičkih kočnica (spoilers) koji se nalaze na gornjaci krila s čime se u tim zonama postiže trenutni slom [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/L/Uzgon|uzgon]]a,
:*'''Airplane aerodinynamic''' -aerodinamika aviona.
:*'''Applied aerodinynamic''' -aerodinamika primijenjena na avionu.
:*'''Subsonic aerodinynamic''' -aerodinamika podzvučnih brzina.
:*'''Supersonic aerodinynamic''' -aerodinamika nadzvučnih brzina.
 
:- promjenom koraka elise (napadnog kuta) na negativni s čime se dobiva suprotni potisak od smjera kretanja zrakoplova i
 
:- izvlačenjem poklopaca (reversere) na izlazima mlaznih motora u cilju usmjeravanja mlaza suprotno od smjera kretanja.
 
*'''Aerodinynamic center''' – aerodinamički centar, hvatište sila na tetivi aeroprofila koje se nalazi na njenoj prvoj četvrtini.
 
*'''Aerodinynamic drag'''– Aerodinamička sila otpora je sila koja djeluje suprotno od smjera kretanja nekog krutog tijela. Tijela imaju najmanju silu otpora ako im je uzdužna os u smjeru strujanja zraka.
 
*'''Aerodinynamic lift''' – aerodinamički uzgon, sila koja se stvara uslijed razlike tlakova pri strujanju zraka oko aeroprofila.
 
{{wikipedija|Aerodinamika}}
4.166

uređivanja