Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Se: razlika između inačica

se
(korak)
 
(se)
===<font color=blue>''See''</font>===
*'''Seepage''' –curenje, filtriranje.
*'''Seesaw rotor''' –polukruti [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Rotor|rotor]] [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Helikopter|helikopter]]a koji koristi okretanje [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Krak elise|krak]]ova oko svojih uzdužnih osi za promjenu nagiba ([[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Korak elise|koraka krakova]]).
 
===<font color=blue>''Seg''</font>===
*'''Segmented rotor brake''' –disk-[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Kočnica|kočnica]] za veće sile kočenja. Sastoji se od nepomičnog dijela kočnice učvršćenog na osovinu kotača[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/W/Kotač|kotač]]a s visoko-otpornim materijalom koji se troši prilikom kočenja i rotirajućim dijelom izrađenim od više segmenata (radi boljeg hlađenja).
 
===<font color=blue>''Sei''</font>===
*'''Seizing''' –zaribavanje, kvar u radu opreme ili nekom sustavu koji se uslijed porasta [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Trenje|trenja]] i temperature tali ili deformira.
 
===<font color=blue>''Sel''</font>===
*'''Selective''' –birački, selektivan.
:*'''Selective calling''' –selektivni poziv.
:*'''Selective plating''' djelomično nanošenje zaštitnog sloja metala[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Metal|metal]]a na određenu površinu drugog metala.
*'''Selenium rectifier''' –ispravljač koji koristi tanki sloj elemenata selena na željeznom disku za stvaranje jednosmjernih strujnih karakteristika (strujanje elektrona prema željeznom disku nailaze na veliki otpor za razliku od suprotnog strujanja).
*'''Selvage''' –rub platna.
*'''Semiactive''' –poluaktivan.
:*'''Semiactive homing''' –poluaktivno samonavođenje.
:*'''Semiactive radar homing''' –poluaktivno radarsko[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Radar|radar]]sko samonavođenje.
*'''Semiautomatic operation''' –poluautomatska radnja kod koje se djelomično upravlja ručno, a djelomično se radnja obavlja automatski.
*'''Semicantilever''' –poduprto.
:*'''Semicantilever monoplane''' –poduprt jednokrilac.
:*'''Semicantilever wing''' –poduprto [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/W/Krilo zrakoplova|krilo]] zrakoplova.
*'''Semiconductor''' –poluvodič, vrsta izolacijskog materijala izmijenjene strukture tako da se vođenje [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Električna struja|struje]] odvija samo u jednom smjeru.
:*'''Semiconductor diodes''' –vidi [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/D/Di#Dio|diode]].
*'''Semiflush''' –polu-upušten.
*'''Semimonocoque''' –poluljuskast.
:*'''Semimonocoque construction''' –poluljuskasta konstrukcija.
:*'''Semimonocoque fuselage''' –poluljuskasta konstrukcija trupa[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Trup|trup]]a.
*'''Semirigid rotor''' –vidi [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Se#See|seesaw rotor]].
*'''Semirigid airship''' –polučvrst zračni prod.
*'''Semispan''' –polurazmah (krila).
 
===<font color=blue>''Sen''</font>===
*'''Sender''' –mjerni uređaj unutar nekog spremnika. Sastoji se od plovaka koji pluta na površini fluida[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Fluid|fluid]]a i poluge plovka spojene na promjenjivi otpornik koji reagira na promjenu razine fluida te tako šalje podatke o količini fluida u spremniku.
*'''Sense antenna''' –neusmjerena radio-antena.
*'''Sense indicator''' –pokazivač smjera leta[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Let zrakoplova|let]]a (od fara ili prema njemu).
*'''Sensible heat''' –količina topline koja mijenja temperaturu neke tvari bez promjene njenih fizičkih osobina.
*'''Sensitive altimeter''' –osjetljivi visinomjer. Na ovom visinomjeru kazaljka napravi puni krug za svaku tisuću stopa visine.
*'''Sensitive relays''' –elektromagnetski [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Relej|relej]] koji radi s malim vrijednostima struje. U zatvorenom položaju relej kontrolira sklop za čiji rad su potrebne veće vrijednosti.
*'''Sensor''' –osjetilo, davač; uređaj koji prati promjene okoline u kojoj je postavljen.
:*'''Angle of attack sensor''' –davač [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Kut|napadnog kuta]].
:*'''Flow sensor''' –davač protoka.
:*'''Pressure sensor''' –davač tlaka[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Tlak|tlak]]a.
 
===<font color=blue>''Sep''</font>===
*'''Separator''' –odvajač.
:*'''Separator rocket''' –raketa za razdvajanje [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Sjedište|sjedišta]] i pilota[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Pilot|pilot]]a.
::*'''Moisture separator''' –separator vlage.
::*'''Water separator''' –odvajač vode.
===<font color=blue>''Seq''</font>===
*'''Sequence''' –redoslijed.
:*'''Sequence valve''' –hidraulični–[[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Hidraulika|hidraulični]] [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/V/Ventil|ventil]] upravljan mehaničkim putem, koji pokreće određene pokretače (aktuatore).
::*'''Approach sequence''' –redoslijed [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Prilaženje|prilaženja]].
::*'''Landing sequence ''' –redoslijed slijetanja.
*'''Sequencing''' –redoslijed radova, povezivanje.
 
===<font color=blue>''Ser''</font>===
*'''Series resonant circuit''' –vrsta izmjeničnog strujnog kruga na kojem su [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Ca#Cap|kondenzator]] i induktor serijski spojeni.
*'''Series-wound motor''' –elektromotor na kojem su elektromagnetske zavojnice spojene u seriju s armaturom. Koristi se u pokretačima motora radi svog velikog startnog momenta.
*'''Serrations''' –nazubljenje.
*'''Serviceable''' –dijelovi i uređaji koji se mogu ponovno osposobiti za ispravan rad i ponovno ugraditi na zrakoplov.
*'''Servicing diagram''' –dijagram [[Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Održavanje zrakoplova|održavanja]], postupci održavanja prikazani na raznim dijagramima koje izdaje proizvođač.
 
===<font color=blue>''Ses''</font>===
4.166

uređivanja