Pravila golfa/Dodatak I

LOKALNA PRAVILA (PRAVILO 33-8) I UVJETI NATJECANJA (PRAVILO 33-1)

Dio A -Lokalna Pravila uredi

Pravilo 33-8 predviđa, “Odbor može sačiniti i objaviti Lokalna Pravila za neuobičajene uvjete igre ako su ona u skaldu sa smjerom djelovanja Hrvatskog golf saveza, kako je to objašnjeno Dodatkom I ovim Pravilima. Kazna propisana Pravilima Golfa ne može biti odbačena Lokalnim Pravilom.” Takvi nenormalni uvjeti mogu obuhvatiti one koji su navedeni u tekstu ispod. Za druge slučajeve prihvatljivih i zabranjenih Lokalnih Pravila, detaljne informacije navedene su u knjizi “Odluke prema Pravilima golfa” pod Pravilom 33-8. Ako lokalni uvjeti ometaju ispravno odvijanje igre, te se zbog toga razmatra o neophodnosti izmjene Pravila golfa, mora biti zatraženo mišljenje Hrvatskog golf saveza.

1. Smetnje

a) Općenito Određivanje statusa objekata koji mogu predstavljati smetnje (Pravilo 24). Proglašavanje pojedinih građevina kao sastavnih dijelova terena, dakle ne kao smetnji, kao što su npr. izgrađene strane pčetnog područja, putting greenova ili pješčanih hazarda (Pravila 24 i 33-2a).
b) Kamenje u pješčanim hazardima Dopuštenje uklanjanja kamenja u pješčanim hazardima proglašavanjem istih “pokretnim smetnjama” (Pravilo 24).
c) Ceste i staze (I) Proglašavanje izgrađenih površina i rubnika cesta i puteva sastavnim dijelom igrališta, ili (II) Omogućavanje oterećenja u smislu Pravila 24-2b na cestama i putevima bez umjetno izgrađenih površina i rubnika ako bi oni mogli na negativan način utjecati na igru.
d) Pokrovi sustava za zaljevanje Omogućavanje oterećenja zbog smetnje pokrova sustava za zaljevanje, smještenog unutar dvije duljine palice od putting greena ako loptica leži unutar dvije duljine palice od pokrova sustava za zaljevanje.
e) Zaštita mladih biljaka Omogućavanje oterećenja radi zaštite mladih biljaka.
f) Privremene smetnje Uzorci Lokalnih Pravila za privremene smetnje (npr. tribine, televizijski kablovi i oprema i td.) u raspisu (velikih) natjecanja, mogu se dobiti od The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.

2. Zaštićene površine terena

Potpora zaštiti igrališta i određenih površina uključujući uzgajališta trave, mlade nasade kao i druge kultivirane dijelove igrališta, proglašavanjem takvih površina kao “tlo u popravku”, s kojeg igranje nije dopušteno.

3. Neuobičajena oštećenja igrališta ili nakupine lišća (ili slično)

Proglašavanje takvih površina kao “tlo u popravku” (Pravilo 25). Odbor može Lokalnim Pravilom uskratiti oterećenje zbog utjecaja navedenih smetnji za igračevo zauzimanje stava - vidi napomenu uz Pravilo 25-1a. Napomena: Za oterećenje zbog rupa učinjenih radi prozračivanja tla, vidi uzorak Lokalnog Pravila 8 u dijelu B ovog dodatka.

4. Prekomjerna vlaga, blato, otežani uvjeti i zaštita igrališta

a) Podizanje ukopane loptice, čišćenje Tamo gdje je tlo neuobičajeno mekano, Odbor smije privremenim Lokalnim Pravilom dopustiti podiznje loptice koja je ukopana u svom vlastitom otisku u području “kroz teren”, na tlu koje nije “nisko košeno područje”, ako je to u interesu zaštite igre. Takvo Lokalno Pravilo smije se donjeti samo za određeni dan ili kratko razdoblje i mora se po mogućnosti ograničiti samo na određene površine. Odbor treba takvo Lokalno Pravilo ukinuti čim to uvjeti dopuste i nije preporučljivo tiskati ga na rezultatsku karticu. U sličnim, otežanim uvjetima Odbor smije privremenim Lokalnim Pravilom dopustiti čišćenje loptice u području “kroz teren”.
b) “Poboljšavanje položaja” i “zimska Pravila” Otežani uvjeti uz loše stanje igrališta ili postojanje blata, mogu biti posebno zimi tako rašireni, da Odbor smije dopustiti oterećenje privremenim Lokalnim Pravilom radi zaštite igrališta i osiguranja pravednih i prihvatljivih uvjeta igranja. Takvo Lokalno Pravilo mora se ukinuti čim to uvjeti dopuste.

5. Zaštićeno prirodno područje

Kada se od Odbora zatraži da zabrani igru sa zaštićenog prirodnog područja na terenu ili koje graniči s terenom, donjeti će Lokalno Pravilo kojim pojašnjava oteretne situacije. Zaštićeno prirodno područje je površina koja je tako određena odlukom ovlaštenog tijela i s koje je igranje zabranjeno iz razloga zaštite prirode. Takvo područje može biti označeno kao “tlo u popravku”, “vodeni hazard”, “bočni vodeni hazard” ili “izvan terena” prema mišljenju Odbora, pod uvjetom da ako se zaštićeno prirodno područje proglasi kao vodeni hazard ili bočni vodeni hazard, to područje je po definiciji vodeni hazard. Napomena: Odbor ne može sam proglasiti neko područje zaštićenim prirodnim područjem. Detaljniji uzorak Lokalnog Pravila može se naći u knjizi “Odluke prema Pravilima golfa”. Ostale situacije koje Odbor može predvidjeti Lokalnim Pravilima uključuju:

6. Vodeni hazardi

a) Bočni vodeni hazardi
Određivanje statusa dijelova vodenih hazarda koji mogu biti bočni vodeni hazardi (Pravilo 26).
b) Privremena loptica
Dopuštanje igranja privremene loptice umjesto loptice koja može biti u vodenom hazardu takve naravi da bi bilo nepraktično utvrđivati da li se loptica zaista nalazi u njemu ili bi to nepotrebno zadržavalo igru. U takvom slučaju, ako se odigra privremena loptica, a izvorna je u vodenom hazardu, igrač može igrati izvornu lopticu kako leži ili nastaviti uvodeći privremenu lopticu u igru, ali ne može postupiti prema Pravilu 26-1.

7. Određivanje granica i rubova

Određivanje pomoćnih sredstava upotrebljenih za označavanje granica terena, hazarda, vodenih hazarda, bočnih vodenih hazarda i tla u popravku.

8. Površine za ispuštanje loptice

Uvođenje posebnih područja na kojima se loptica može ili mora ispustiti kada nije izvedivo ili nije praktično postupiti u skladu s Pravilom 24-2b (nepomične smetnje), Pravilom 25-1b ili Pravilom 25-1c (tlo u popravku), Pravilom 25-3 (pogrešan putting green), Pravilom 26-1 (vodeni hazard i bočni vodeni hazard) ili Pravilom 28 (loptica nemoguća za igru).

9. Prednost na terenu

Odbor smije donjeti odredbe o pravu prednosti na igralištu (vidi Pravila pristojnosti).

Dio B -Uzorci Lokalnih Pravila uredi

Pod pretpostavkama iz dijela A ovog dodatka, Odbor smije primjeniti uzorke Lokalnih Pravila za objavu na rezultatskoj kartici ili oglasnoj ploči prema primjerima podastrijetim u dijelu B. Naravno, uzorci Lokalnih Pravila 5, 6 ili 7 ne smiju biti otisnuti na rezultatskoj kartici s obzirom da je riječ o pravilima ograničenog trajanja.

1. Pokrovi sustava za zaljevanje

Svi ugrađeni pokrovi sustava za zaljevanje su nepomične smetnje i oterećenje od njihovog utjecaja može biti upotrebljeno u skladu s Pravilom 24-2. Dodatno, za takve smetnje na ili unutar dvije duljine palice od putting greena polja koje se igra, ukoliko se nalaze na liniji igranja između loptice i jamice, igrač smije koristiti oterećenje bez kazne na slijedeći način: Ako loptica leži izvan putting greena, unutar dvije duljine palice od smetnje ali ne u hazardu, smije biti podignuta, očišćena i ispuštena na najbliže mjesto koje
(a) nije bliže jamici,
(b) ne ometa liniju igre i
(c) nije u hazardu ili na putting greenu.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca

2. Kamenje u pješčanim hazardima

Kamenje u pješčanim hazardima su pomične smetnje (vrijedi Pravilo 24-1).

3. Zaštita mladih biljaka

Zaštita mladih biljaka koje su označene sa _________________________. Ako takva biljka ometa igračev stav ili područje njegovog namjeravanog zamaha, loptica se smije podignuti i bez kazne ispustiti u skladu s postupkom opisanim u Pravilu 24-2b(i) (nepomične smetnje). Podignuta loptica smije se očistiti.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca

4. Tlo u popravku: Zabranjena igra

Ako igračeva loptica leži u području obilježenom kao “tlo u popravku” s kojeg nije dopušteno igranje ili “tlo u popravku” ometa igračev stav, odnosno područje namjeravanog zamaha, igrač mora prihvatiti oterećenje u skladu s Pravilom 25-1.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca

5. Podizanje ukopane loptice (Odrediti područje ako je moguće)

Ako je “kroz teren” loptica ukopana u svom vlastitom otisku u zemlji osim pjeska, smije se podignuti, očistiti i ispustiti bez kazne na najbliže moguće mjesto od onoga na kojem je ležala ali ne bliže jamici.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca

6. Čišćenje loptice (Odrediti područje ako je moguće)

“Kroz teren” loptica smije biti podignuta, očišćena i namještena bez kazne.
Napomena: Položaj loptice mora biti označen prije podizanja u skladu s ovim Lokalnim Pravilom - vidi Pravilo 20-1.

7. “Poboljšavanje položaja” i “zimska Pravila”

Loptica koja leži unutar “nisko košenog područja” kroz teren, može bez kazne biti pomaknuta ili podignuta, očišćena i namještena unutar 15 cm (6 inča) od mjesta gdje je prvobitno ležala ali ne bliže jamici. Nakon što je loptica bila pomaknuta ili namještena, ona je u igri.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca

8. Rupe za prozračivanje tla

Ako se loptica umiri na rupi za prozračivanje tla, igrač smije bez kazne podignuti i očistiti lopticu. “Kroz teren”, igrač treba ispustiti lopticu što je moguće bliže mjestu gdje je ležala ali ne bliže jamici. Na putting greenu igrač mora namjestiti lopticu na najbliže mjesto, ne bliže jamici, kojim izbjegava utjecaj nepoželjne situacije.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca

Dio C -Propozicije natjecanja uredi

Pravilo 33-1 određuje: “Odbor mora donijeti propozicije po kojima će se natjecanje održati”. Takve propozicije moraju obuhvatiti mnoge značajke kao što su: način prijave, izbornost, broj rundi koje će se igrati, utvrđivanje početnih područja i sl., što nije određeno Pravilima golfa ili ovim Dodatkom. Pobliže informacije što se tiče takvih uvjeta dostupne su u knjizi “Odluke uz Pravila golfa”, uz Pravilo 33-1. Međutim, postoji sedam značajki koje mogu biti regulirane propozicijama natjecanja, a na koje je pažnja Odbora posebno usmjerena napomenama uz pripadajuće Pravilo. To su:

1. Specifikacija loptice (napomena uz Pravilo 5-1)

a) Popis odgovarajućih golf loptica Polazeći od propisa za kontrolu loptica u skladu s Pravilom 5-1, popis odgovarajućih loptica za golf izdavati će se s vremena na vrijeme. Preporučljivo je da se ovaj popis primjenjuje na sva nacionalna i županijska (ili jednakovrijedna) prvenstva, kao i na sva značajnija natjecanja gdje je za učešće kao uvjet postavljen niski handicap igrača. Slijedom primjene popisa za pojedino natjecanje, Odbor mora ovaj uvjet navesti u propozicijama natjecanja. To mora biti propisano u prijavnim obrascima i istaknuto na klupskoj oglasnoj ploči i na prvom početnom području na slijedeći način:

........................................ ( Naziv natjecanja ) ......................................... .......................................... ( Datum i klub ) ............................................

“Loptica (napomena uz Pravilo 5-1)
Loptica koju igrač koristi mora biti navedena u važećem popisu odgovarajućih loptica za golf, izdanom od The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”. Mora biti propisana i kazna za povredu ovog Pravila i ona treba glasiti bilo:
a) Kazna za povredu propozicija: Diskvalifikacija “. ili
b) Kazna za povredu propozicija: Match igra - gubitak svakog polja na kojem je došlo do povrede. Stroke igra - dva udarca za svako polje na kojem je došlo do povrede “.
Verzija (b) primjenjiva je samo onda kada loptica, iako nije navedena u važećem popisu odgovarajućih loptica za golf, odgovara zahtjevima određenim u Pravilu 5 i Dodatku III. Kazna za uporabu loptice koja ne odgovara tim zahtjevima, je diskvalifikacija.
b) Propozicija jedne loptice
Ako se zahtijeva zabrana promjene vrste i marke loptice za golf za vrijeme standardne runde, preporučuju se slijedeće propozicije: “Ograničenje loptica tijekom runde: (napomena uz Pravilo 5-1)
(i) Propozicija jedne loptice
Tijekom standardne runde, igrač mora koristiti loptice iste marke i vrste kao što je navedeno u pojedinačnij prijavi prema važećem popisu odgovarajućih loptica za golf.
Kazna za povredu propozicija: Match igra - završetkom igranja polja na kojem je povreda uočena, stanje matcha biti će regulirano oduzimanjem jednog polja za svako polje na kojem je povreda učinjena. Najveće oduzimanje po rundi: dva polja Stroke igra - dva udarca za svako polje na kojem je povreda učinjena. Najveća kazna po rundi: četiri udarca.
(ii) Postupak kada je povreda otkrivena Kada igrač otkrije da je koristio lopticu koja nije u skladu s ovom propozicijom, mora se odreći te loptice prije nastavka igranja na slijedećem početnom području i završiti rundu koristeći ispravnu lopticu. U suprotnom, igrač će biti diskvalificiran. Ako se otkriće povrede dogodilo za vrijeme igranja polja, a igrač odluči zamjeniti lopticu ispravnom, prije završetka tog polja, igrač mora postaviti ispravnu lopticu točno na mjesto gdje je loptica kojom je učinjena povreda ležala”.
Napomena: Za klupska natjecanja takav uvjet nije neophodan

2. Vrijeme početka (napomena uz Pravilo 6-3a)

Ako Odbor želi postupiti u skladu s napomenom, preporuča se slijedeća formulacija: “Ako igrač stigne na svoje mjesto početka igranja spreman za igru, a unutar pet minuta nakon zakazanog vremena početka, uz postojanje okolnosti koje bi opravdale izuzeće kazne diskvalifikacije kao što je predviđeno Pravilom 33-7, kazna za nepoštivanje vremena početka igranja je gubitak prvog polja koje će se igrati u match igri ili dva udarca u stroke igri. Kazna za kašnjenje više od pet minuta je diskvalifikacija”.

3. Ritam igranja

Odbor može propisati upute za ritam igranja, kao način spriječavanja spore igre u skladu s napomenom 2 uz Pravilo 6-7.

4. Prekid igre zbog opasnosti (napomena uz Pravilo 6-8b)

Ako Odbor želi postupiti u skladu s napomenom, preporuča se slijedeća formulacija: “Kada Odbor prekine igru zbog opasnosti (npr. grmljavina, oluje i sl.), a igrači se u matchu ili grupi nalaze između dva polja, ne smiju nastaviti igru sve dok Odbor tako ne odredi. Ako su u tom trenutku u igranju polja, moraju odmah prekinuti igru i ne smiju je nastaviti sve dok Odbor ne odobri nastavak. Signal za prekid igre zbog opasnosti biti će .........................................
Kazna za povredu propozicija: Diskvalifikacija.

5. Vježba

Odbor smije donijeti odredbe o vježbi u skladu s napomenom uz Pravilo 7-1, iznimkom (c) uz Pravilo 7-2, napomenom 2 uz Pravilo 7 i Pravilom 33-2c.

6. Savjet u ekipnim natjecanjima

Ako Odbor želi postupiti u skladu s napomenom, preporuča se slijedeća formulacija: “U skladu s napomenom uz Pravilo 8, svaka ekipa smije imenovati jednu osobu (pored osobe od koje savjet smije biti zatražen u skladu s ovim Pravilom) koja smije dati savjet članovima te ekipe. Takva osoba (ako Odbor želi postaviti bilo kakva ograničenja za imenovanje takve osobe, ta ograničenja navedite ovdje) mora biti predstavljena Odboru prije davanja savjeta. DODACI II i III Svaki oblik palice ili loptice koji nije obuhvaćen Pravilima 4 i 5, kao i dodacima II i III, a koji bi mogli značajno promijeniti bit igre, podliježu prosudbi The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews i United States Golf Association.