Pravila golfa/Dodatak II

Oblik palica

Palice ne smiju bitno odudarati od tradicionalnog oblika i građe. Pravilo 4-1 načelno određuje njihov oblik. Slijedeće odredbe koje tumače pojedinosti i pojašnjavaju interpretaciju Pravila 4-1, trebaju biti poštivane u skladu s tim Pravilom. Kada palica ili dio palice trebaju imati neka posebna svojstva, to podrazumijeva da moraju biti oblikovani i proizvedeni s namjerom da imaju ta svojstva. Gotova palica ili njen dio moraju imati ta svojstva unutar dopuštene proizvođačke tolerancije primjerene upotrebljenom materijalu. 4-1a

Općenito

Podešavanje - izuzetak za puttere Palice osim puttera, ne smiju biti tako oblikovane da omogućavaju podešavanje, osim težine. Neki drugi oblici podešavanja dopušteni su u oblikovanju puttera, no međutim:
(i) podešavanje ne smije biti serijski izrađeno;
(ii) svi podešeni dijelovi moraju biti dobro učvršćeni i ne smije postojati vjerojatnost da bi se za vrijeme runde mogli odvojiti; ::(iii) svi oblici podešavanja moraju biti u skladu s Pravilima. Kazna diskvalifikacije zbog namjerne promjene igrajućih svojstava za vrijeme standardne runde (Pravilo 4-2) odnosi se na sve palice uključujući i putter.
Napomena: Preporučuje se sve puttere sa podešenim dijelovima poslati na prosudbu u The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. 4-1b. Držak U cijelosti ravan. Držak mora biti ravan od vrha hvatišta do točke koja nije više od 127 mm udaljena od stopala glave palice, mjereno od točke gdje držak prestaje biti ravan po cijeloj dužini osi, do zaobljenog dijela drška i vrata, odnosno naglavka.