Pravila golfa/Pomaknuta, skrenuta ili zaustavljena loptica

Pravilo 18. Loptica pomaknuta iz mirovanja

uredi

Definicije

Loptica se smatra "pomaknutom" ako napusti svoj položaj i zaustavi se na bilo kojem drugom mjestu.
"Vanjsko posredovanje" je svako djelovanje koje nije dio match igre ili u stroke igri dio natjecateljeve strane, što uključuje i suca, markera, promatrača i forecaddiea. Vjetar i voda ne smatraju se vanjskim posredovanjem.
"Oprema" je sve što igrač koristi, oblači ili nosi, osim loptica koje odigra i sitnih predmeta kao što su novčić ili stalak za loptice, kada se oni koriste za označavanje položaja loptice ili opsega područja na kojem se loptica smije ispustiti. Oprema uključuje i golf vozila s motorom ili bez njega. Ako takvo vozilo koriste dva ili više igrača, vozilo i sve što je u njemu smatra se opremom igrača čija je loptica u pitanju. Kada vozilom upravlja jedan od igrača koji ga dijele, vozilo i sve što je u njemu smatra se opremom tog igrača.
Napomena: loptica kojom se igralo na određenom polju postaje dio opreme kada se podigne i ne vrati u igru.
Igrač je "adresirao lopticu" kada je zauzeo stav i palicom dotakao tlo, osim u hazardu gdje se loptica adresira već samim zauzimanjem stava.
Zauzimanje "stava" sastoji se u postavljanju igračevih stopala u položaj za udarac i pripremi za njegovo izvođenje.

18-1 Vanjskim posredovanjem

uredi
Ako se loptica u mirovanju pomakne vanjskim posredovanjem, igrač neće biti kažnjen, a loptica se mora vratiti na mjesto prije no što igrač odigra slijedeći udarac. (Igračeva loptica u mirovanju pomaknuta drugom lopticom - vidi Pravilo 18-5).

18-2 Od strane igrača, partnera, caddiea ili opreme

uredi
a) Općenito Kada je igračeva loptica u igri, ako:
-igrač, njegov partner ili bilo koji od njihovih caddiea podigne ili pomakne, namjerno dotakne (osim palicom pri adresiranju) ili prouzroči pomak loptice osim kako je Pravilom predviđeno ili
-oprema igrača ili njegovog partnera prouzroči pomak loptice, igrač će dobiti kazneni udarac. Loptica se mora vratiti na mjesto osim ako je do njenog pomicanja došlo nakon što je igrač započeo svoj zamah koji potom nije prekinuo. Prema Pravilima igrač neće biti kažnjen ako nenamjerno prouzroči pomicanje svoje loptice pod slijedećim okolnostima: Pri mjerenju radi određivanja najudaljenije loptice od jamice - Pravilo 10-4, Pri traženju prekrivene loptice u hazardu ili loptice u slučajnoj vodi, tlu u popravku, itd.- Pravilo 12-1, Pri postupku popravljanja pokrova stare jamice ili traga loptice - Pravilo 16-1c, Pri postupku uklanjanja slobodnih zapreka na putting greenu - Pravilo 18-2c, Pri postupku podizanja loptice u skladu s Pravilom - Pravilo 20-1, Pri postupku postavljanja ili vraćanja loptice na mjesto u skladu s Pravilom - Pravilo20-3a, Pri uklanjanju pomične smetnje - Pravilo 24-1.
b) Loptica u kretanju nakon adresiranja Ako se igračeva loptica u igri pomakne nakon što ju je igrač adresirao (ne kao posljedica udarca), smatrat će se da je igrač pomaknuo lopticu i biti će kažnjen jednim kaznenim udarcem. Igrač mora lopticu vratiti na mjesto osim ako je do njenog pomicanja došlo nakon što je igrač započeo svoj zamah i nije ga prekinuo.
c) Loptica u kretanju nakon diranja slobodne zapreke Ako se kroz teren, loptica pomakne nakon što je igrač, njegov partner ili bilo koji od njihovih caddiea dodirnuo ikakvu slobodnu zapreku koja je ležala unutar jedne duljine palice od loptice, a prije no što je igrač lopticu adresirao, smatrati će se da je lopticu pomaknuo igrač i biti će kažnjen jednim kaznenim udarcem. Igrač mora lopticu vratiti na mjesto, osim ako je do njenog pomicanja došlo nakon što je igrač započeo svoj zamah i nije ga prekinuo. Ako se loptica ili oznaka loptice pomakne na putting greenu pri postupku uklanjanja bilo kakve slobodne zapreke, loptica ili oznaka loptice biti će vraćena na mjesto. Nema kazne ako je do pomaka loptice ili oznake loptice došlo pri postupku uklanjanja slobodne zapreke. U ostalim slučajevima igrač će biti kažnjen jednim kaznenim udarcem prema Pravilu 18-2a ili 20-1.

18-3 Od strane protivnika, caddiea ili opreme u match igri

uredi
a) Tijekom traženja Ako tijekom traženja igračeve loptice, lopticu pomakne protivnik, njegov caddie ili njihova oprema, nema kazne, a igrač mora lopticu vratiti na mjesto.
b) U bilo kojem drugom slučaju osim tijekom traženja Ako u bilo kojem drugom slučaju osim tijekom traženja, igračevu lopticu dotakne ili pomakne protivnik, njegov caddie ili njihova oprema, osim ako je drugačije predviđeno Pravilima, protivnik će biti kažnjen jednim kaznenim udarcem. Igrač mora lopticu vratiti na mjesto. (Loptica pomaknuta pri mjerenju radi određivanja najudaljenije loptice od rupe - vidi Pravilo 10-4). (Igranje pogrešne loptice - vidi Pravilo 15-2).

18-4 Od strane suigrača, caddiea ili opreme u stroke igri

uredi

Ako natjecateljevu lopticu pomakne suigrač, njegov caddie ili njihova oprema, nema kazne, a natjecatelj mora lopticu vratiti na mjesto. (Igranje pogrešne loptice - vidi Pravilo 15-3).

18-5 Od strane druge loptice

uredi

Ako lopticu u igri koja je u mirovanju pomakne druga loptica koja je u kretanju nakon udarca, pomaknuta se loptica mora vratiti na mjesto.

Kazna za povredu pravila Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.
Ako igrač koji treba lopticu vratiti na mjesto to ne učini, biti će kažnjen općom kaznom za povredu Pravila 18, ali bez ikakve dodatne kazne prema tom Pravilu. Napomena 1: Ako loptica koju treba vratiti na mjesto prema ovom Pravilu nije odmah dostupna, može se zamjeniti drugom lopticom. Napomena 2: Ako je nemoguće utvrditi točno mjesto na koje treba postaviti lopticu, vidi Pravilo 20-3c.

Pravilo 19. Loptica u kretanju skrenuta ili zaustavljena

uredi

Definicije

"Vanjsko posredovanje" je svako djelovanje koje nije dio match igre ili u stroke igri dio natjecateljeve strane, što uključuje i suca, markera, promatrača i forecaddiea. Vjetar i voda ne smatraju se vanjskim posredovanjem.

"Oprema" je sve što igrač koristi, oblači ili nosi, osim loptica koje odigra i sitnih predmeta kao što su novčić ili stalak za loptice, kada se oni koriste za označavanje položaja loptice ili opseg područja na kojem se loptica smije ispustiti. Oprema uključuje i golf vozila s motorom ili bez njega. Ako takvo vozilo koriste dva ili više igrača, vozilo i sve što je u njemu smatra se opremom igrača čija je loptica u pitanju. Kada vozilom upravlja jedan od igrača koji ga dijele, vozilo i sve što je u njemu smatra se opremom tog igrača.

Napomena: loptica kojom se igralo na određenom polju postaje dio opreme kada se podigne i ne vrati u igru.

19-1 Vanjskim posredovanjem

uredi
Ako loptica u kretanju bude slučajno skrenuta ili zaustavljena vanjskim posredovanjem, to je peh i nema nikakve kazne, a loptica će se igrati kako leži, osim: a) Ako se loptica u kretanju nakon udarca izvan putting greena zaustavi u ili na nekom pokretljivom ili živom vanjskom posredniku, igrač mora kroz teren ili u hazardu ispustiti, a na putting green-u postaviti lopticu što je moguće bliže mjestu na kojem se vanjski posrednik nalazio kada se loptica zaustavila u ili na njemu i b) Ako loptica u kretanju nakon udarca na putting greenu skrene ili se zaustavi u ili na nekom živom vanjskom posredniku osim crva ili kukca, udarac će se poništiti, loptica vratiti u prijašnji položaj, a udarac ponoviti. Ako loptica nije odmah dostupna, smije se zamijeniti drugom. (Igračeva loptica skrenuta ili zaustavljena drugom lopticom - vidi Pravilo 19-5).
Napomena: Ako sudac ili Odbor smatraju da je igračeva loptica bila namjerno skrenuta ili zaustavljena vanjskim posredovanjem, na igrača se primjenjuje Pravilo 1-4. Ako je vanjski posrednik bio suigrač ili njegov caddie, na suigrača se primjenjuje Pravilo 1-2.

19-2 Od strane igrača, partnera, caddiea ili opreme

uredi
a) Match igra Ako igračevu lopticu slučajno skrene ili zaustavi on sam, njegov partner ili bilo koji od njihovih caddiea ili opreme, igrač će izgubiti polje.
b) Stroke igra Ako natjecateljevu lopticu slučajno skrene ili zaustavi on sam, njegov partner ili bilo koji od njihovih caddiea ili opreme, natjecatelj će dobiti kaznu od dva kaznena udarca. Loptica će se igrati kako leži, osim ako se zaustavi u ili na odjeći ili opremi natjecatelja, njegovog partnera ili bilo kojeg od njihovih caddiea, u kojem slučaju natjecatelj mora kroz teren ili u hazardu ispustiti, a na putting greenu postaviti lopticu što je moguće bliže mjestu na kojem se predmet nalazio kada se loptica zaustavila u ili na njemu.
Izuzetak: Ispuštena loptica - vidi Pravilo 20-2a. (Loptica namjerno skrenuta ili zaustavljena od strane igrača, partnera ili caddiea - vidi Pravilo 1-2).

19-3 Od strane protivnika, caddiea ili opreme u match igri

uredi

Ako igračevu lopticu slučajno skrene ili zaustavi protivnik, njegov caddie ili njegova oprema, nema kazne. Igrač smije lopticu igrati kako leži ili prije no što ijedna od strana odigra slijedeći udarac, smije poništiti udarac i igrati lopticu bez kazne sa što je moguće bližeg mjesta sa kojeg je originalna loptica zadnji puta odigrana (vidi Pravilo 20-5). Ako se loptica zaustavi u ili na odjeći ili opremi protivnika ili njegovog caddiea, igrač može kroz teren ili u hazardu ispustiti, a na putting greenu postaviti lopticu što je moguće bliže mjestu na kojem se predmet nalazio kada se loptica zaustavila u ili na njemu.

Izuzetak: Loptica koja pogodi osobu koja rukuje zastavicom - vidi Pravilo 17-3b. (Loptica namjerno skrenuta ili zaustavljena od strane protivnika ili caddiea - vidi Pravilo 1- 2).

19-4 Od strane suigrača, caddiea ili opreme u stroke igri

uredi
Vidi Pravilo 19-1 u vezi loptice skrenute vanjskim posredovanjem.

19-5 Od druge loptice

uredi
a) U mirovanju Ako igračevu lopticu u kretanju nakon udarca skrene ili zaustavi loptica koja je u mirovanju, igrač svoju lopticu mora igrati kako leži. U match igri nema kazne. U stroke igri nema kazne osim ako su obje loptice ležale na putting greenu prije udarca, u kojem slučaju će igrač dobiti kaznu od dva kaznena udarca.
b) U kretanju Ako igračevu lopticu u kretanju nakon udarca skrene ili zaustavi druga loptica u kretanju nakon udarca, igrač svoju lopticu mora igrati kako leži. Nema kazne osim ako je igrač povrijedio Pravilo 16-1g, u kojem slučaju igrač dobiva kaznu zbog povrede tog Pravila. Izuzetak: Ako je igračeva loptica nakon udarca na putting greenu u kretanju, druga loptica u kretanju je vanjski posrednik - vidi Pravilo 19-1b.
Kazna za povredu pravila: Match igra - gubitak polja; Stroke igra - dva udarca.